Motivace zaměstnanců

 

Akciová společnost Lafarge Cement nabízí nadstandardní pracovní podmínky, mezi které patří výborné platové ohodnocení a rozvinutý systém benefitů. Dlouhodobě se snažíme vytvářet rovnítko mezi kvalitním výkonem a odměnou za práci. Chceme být solidním a preferovaným zaměstnavatelem.

 

Systém flexibilních benefitů

Na každého zaměstnance je deponovaná stejná částka, kterou může čerpat dle svého výběru v některé z definovaných oblastí:

  • rekreace (částečná úhrada dovolené);
  • zdravotnictví (příspěvky na brýle, zuby, očkovací látky);
  • kultura;
  • sport;
  • vzdělávání.

Společným jmenovatelem je zaměření benefitů na regeneraci a obnovu pracovní síly.

 

Stabilizační programy

Stabilizační program tvoří dvojice dlouhodobých finančních produktů:

  • kapitálové životní pojištění;
  • penzijní připojištění.

Lafarge Cement, a.s., nastavila horní výši příspěvků ve stabilizačních programech v limitu tři procenta z dosažené výše platu na kapitálové životní pojištění a pět procent z dosažené výše platu na penzijní připojištění. Do této výše platí, že zaměstnavatel přispívá tolik, kolik si platí zaměstnanec.

 

Nehmotná motivace

Lafarge Cement, a.s., poskytuje kromě motivující mzdy i nehmotné motivační impulsy, které  ovlivňují pracovní výkon. Jedná se především o firemní kulturu a její hodnoty, úspěch, prosperitu a kvalitu firmy. Důležitým motivačním nástrojem jsou možnosti vzdělávání, přístup k mezinárodnímu know-how, zajímavé pracovní úkoly včetně podpory potřebné k jejich splnění a pochvala za dosažené výsledky. Významnou hodnotou je atmosféra důvěry, respektu a týmové spolupráce, na níž spočívají mezilidské vztahy ve firmě.   

 

Výrazným motivačním impulsem je dotované závodní stravování, provoz vlastního zdravotního střediska a prodej firemních produktů s 50 procenty slevy. Mezi zaměstnanecké benefity jsme v roce 2009 přidali i zvýhodnění mobilního telefonování.