Vzdělávání

 

Soustavné vzdělávání a trénink zaměstnanců všech úrovní považujeme za návratnou investici do budoucnosti. Vzdělávací systém, který vychází z know how Skupiny Lafarge, je založený na identifikaci potřeb zaměstnanců a dává jim možnost ovlivňovat vlastní kariéru.

 

Lokální vzdělávání

Lokální trénink vzdělávání zahrnuje jak zákonná periodická školení, tak i programy prohlubující kvalifikaci v různých oblastech a u různých úrovní zaměstnanců. Lokální vzdělávací systém pokrývá čtyři okruhy potřeb:

  • základní vzdělání pro nováčky
  • programy prohlubující odbornosti a vzdělávací programy pro klíčové pracovníky na technických pozicích
  • manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání

 

Odborný růst techniků

Technickému vzdělávání zaměstnanců věnuje Lafarge Cement ve shodě se vzdělávací koncepcí Skupiny mimořádnou pozornost. Vzdělávání techniků probíhá za podpory  technických center Skupiny Lafarge např. ve Vídni, Lyonu nebo Kuala Lumpur, která mj. pracují na vývoji speciálních technických tréninků pro specialisty z různých sfér týkajících se výroby cementu.

 

Interní trénink

Společnost Lafage využívá i svých interních zdrojů a principu přenosu know-how mezi svými zaměstnanci formou interních školení, kdy se jednotliví odborníci či manažeři stávají lektory v oblastech své odbornosti pro své kolegy. Tato interní školení pokrývají technické disciplíny:

  • technologie
  • kvalita
  • údržba
  • řídicí systémy
  • ekologie a alternativní paliva

 

Univerzita Lafarge

Pod názvem Univerzita Lafarge Skupina vyvíjí, organizuje a řídí tým specialistů, kteří vedou výukové programy pro  zaměstnance všech divizí.  Programy jsou zaměřeny převážně na výkonné vedení společností Lafarge, na klíčové pozice netechnických odborností jako jsou personalisté, marketingoví pracovníci, komunikační manažeři či obchodníci. Kurzy a tréninky Lafarge Univerzity odrážejí principy společné pro všechny divize a jejich cílem je podporovat dosažení strategického cíle stát se světovou jedničkou na trhu stavebních materiálů. Lafarge Universita spolupracuje úzce s některými významnými světovými univerzitami a školami,  jejichž příkladem jsou např. Duke University v USA nebo francouzská INSEAD Business School.

 

Jazykový trénink

Komunikačním jazykem Skupiny Lafage je angličtina. Proto od zaměstnanců na určitých pozicích vyžadujeme určitou znalost tohoto jazyka a jeho zvládnutí je kvalifikačním předpokladem pro výkon konkrétní funkce/činnosti. Při výběru zaměstnanců na takové pozice se snažíme obsadit je uchazeči se znalostí jazyka. V opodstatněných případech, kde chceme, aby zaměstnanec znalost jazyka získal nebo svoji úroveň jeho zvládnutí zvýšil, nabízíme po určitou definovanou dobu podporu formou vhodné výuky hrazené plně zaměstnavatelem. Základním nástrojem řízení systému jazykové výuky je testování mezinárodně uznávaným testem TOEIC.