Proces přijímání zaměstnanců

 
 

Výběru vhodných adeptů a procesu přijímání nových zaměstnanců věnuje Lafarge Cement, a.s. důkladnou péči s cílem vybrat správného člověka na správnou pozici. Výběrové řízení, které může zahrnovat i písemné a praktické testy, probíhá obvykle v několika kolech.

 

Při zveřejňování volných pozic využívá Lafarge Cement, a.s. kromě vlastních vývěsek volných míst a inzerátů také pomoci personálních agentur. Všechny nabídky jsou podrobeny pečlivému vyhodnocení, z něhož vzejde soubor uchazečů, kteří jsou pozváni k osobním schůzkám

 

Lafarge Cement, a.s. klade důraz na kombinaci vhodného potenciálu pracovníka a jeho optimální motivaci.

  • Společným rysem výběrových řízení v Lafarge Cement, a.s. je úzká spolupráce personalistů a příslušných vedoucích pracovníků. Důkladná a rozsáhlá výběrová řízení jsou pro určité pozice zcela individualizovaná, naproti tomu některé skupiny profesí jsou hodnoceny podle společných kritérií. Jedná se především o dělnické profese.
  • Většina adeptů absolvuje několikastupňové pohovory nejen s personalisty, ale i s příslušným vedoucím útvaru, kam má být pracovník začleněn. Důkladnost výběru podtrhuje i skutečnost, že jsou do něj zainteresováni také zaměstnanci zastupující nejčastěji spolupracující pozice. Posuzujeme nejen splňování našich požadavků pro konkrétní pozici, tedy  příslušné vzdělání, kvalifikaci a relevantní zkušenosti, ale také dostatečnou motivaci. Věnujeme dostatek času tomu, abychom zjistili, zda se uchazeč na danou pozici hodí, zda o ni má skutečně zájem, a rovněž identifikaci jeho potenciálu a schopnosti převzít odpovědnost.
  • Pro omezený okruh pracovních pozic je připraven praktický test, kdy adept nastoupí na tři dny do cementárny a vyzkouší si svou budoucí práci konkrétně v provozu. Praktický test prověří schopnost uplatnit dovednosti v praxi.
  • V některých případech nacházejí uplatnění i Zátěžové  testy, případně testy analytických schopností.

 

Správnost výběrových postupů a metod dokládá takřka nulová fluktuace.

 

Výběr zaměstnanců z vlastních řad

Při obsazování volných pozic dáváme šanci i interním kandidátům ucházet se o danou pozici. V případech, kdy máme optimálního uchazeče v řadách našich zaměstnanců, řešíme obsazení pozice interní cestou.

 

Akciová společnost Lafarge Cement dodržuje zákonnou tříměsíční zkušební lhůtu a nabízí pracovní poměr na dobu NEurčitou.