Atraktivní mzdy

 
Společnost Lafarge je hrdá na svoji atraktivní mzdovou politiku, která zahrnuje prémie odvislé od výkonu u vrcholových manažerských pozic a zaměstnanecké akciové plány, které zajistí, že každý má podíl na úspěchu Skupiny.

Odměna za úsilí zaměstnanců

Aby byla kvalitní práce odměněna, Lafarge aplikuje speciální mzdovou politiku. Část ročních prémií řídícího zaměstnance je založena na jeho osobním výkonu.

 

Motivační akciový plán pro zaměstnance

Od roku 1961 Skupina Lafarge aktivně podporuje zaměstnance, aby drželi její akcie. Cílem je, aby se zaměstnanci podíleli na ekonomickém výkonu Skupiny.

Skupina spustila svůj nejnovější program na poskytnutí akcií zaměstnancům („Lafarge en action") v roce 2009.

Koncem roku 2009 bylo 55 000 zaměstnanců (z celkového počtu   78 000 zaměstnanců Skupiny) zaměstnaneckými akcionáři.

Skupina obnoví tuto činnost každé 2 až 3 roky, aby se zvýšil počet zaměstnaneckých akcionářů.