Důraz na mobilitu

 
Lafarge podporuje geografickou a profesionální mobilitu. Krátkodobé a dlouhodobé mezinárodní úkoly, vnitřní povýšení nebo jednoduše změna působení...váš osobní a profesní rozvoj je pro nás důležitý.

Vytvořte si svoji vlastní kariéru

U Lafarge neexistuje nic takového, jako předem určená kariéra! Každý si tvoří svoje vlastní bohaté a různorodé osobní portfolio. Ať je to otázka místa působení, hierarchie nebo profesionálního rozvoje, klíče ke svému úspěchu držíte vy!

Nemáme žádné stanovené hodnoty kolik času musíte strávit na určité pozici. Tato doba se liší podle profese, množství času potřebného k dosažení vysoké kvality a zkušenosti jednotlivých osob.

12 % vedoucích pracovníků Lafarge již má mezinárodní zkušenosti. Tento podíl se během následujících pěti let zdvojnásobí. Pokud chcete změnit pracovní pozici, je k dispozici také mnoho možností.

 

Nejrůznější možnosti zrychlit svoji kariéru

Skupina zaručuje absolutní transparentnost, co se týká volných pracovních míst. Zaměstnanci mají přístup k interním nabídkám pro všechny země díky sekci „Job Center" na intranetu společnosti.

Dále máte možnost zcela otevřeně mluvit s osobním oddělením a svým nadřízeným pracovníkem. Tyto diskuse vám pomohou pravidelně hodnotit svůj profesionální růst. Nástroje pro hodnocení a vlastní hodnocení mohou být velmi užitečné k tomu, abyste pochopili svoje vedoucí schopnosti, chování a zaměstnanecké preference!

Hodnocení a zlepšení

Lafarge vyvinul velké množství nástrojů pro hodnocení a zlepšení:

  • každoroční hodnotící rozhovor umožňuje každému zaměstnanci získat informace pro rozvoj kariéry od nadřízeného pracovníka. V rámci tohoto rozhovoru jsou diskutovány silné stránky zaměstnance, ale i jakékoliv možné oblasti, které je nutné zlepšit, například technické znalosti nebo vedení,
  • tento rozhovor je také příležitostí k zavedení Plánu osobního rozvoje. Každý zaměstnanec si určí své vlastní cíle rozvoje s pomocí svého nadřízeného pracovníka,
  • zaměstnanci se mohou podílet na 360° procesu, kdy každý vedoucí pracovník a kolega poskytne konstruktivní zpětnou vazbu a pomůže zaměstnanci zlepšit se a směřovat k dokonalosti.

Změna směru

U Lafarge není nezvyklé, že se španělský výrobní ředitel stane sekčním šéfem ve francouzské centrále nebo že inženýr vede osobní oddělení.

Křížení mezi jednotlivými profesemi je velmi silně podporováno a Lafarge nabízí školení pomáhající v hladkých přesunech.

Klíčové informace o mobilitě

V roce 2006 zaměstnanci ze 44 různých zemí pracovali pro Lafarge v jiné než své zemi narození. Byli zaměstnáni ve více než 20 destinacích, včetně Francie, Malajsie, Číny, USA, Austrálie, Kanady a Jihoafrické republiky. Všechny výrobní jednotky divizí cementu a sádrovce mají nejméně jednoho člena týmu nejvyššího vedení, který nepochází z dané země. Lafarge podporuje spolupráci pracovníků z různých kultur a snaží se zajistit rozmanitost na všech úrovních.