Úzká týmová spolupráce

 

Skupina Lafarge má výrobní jednotky na celém světě a rozvinula kulturu decentralizace. Skupina je charakteristická svým mezinárodním zaměřením a multilokálními úzce spolupracujícími týmy.

 

Mezinárodní skupina*

Zapojení do mezinárodní skupiny jako je Lafarge má mnoho výhod:

  • Kultura mezinárodní mobility vytváří možnosti pro kariéru v zahraničí.
  • Kulturní mnohotvárnost v rámci Skupiny vede k osobnímu růstu a chápání různých způsobů práce.

 

Pro Lafarge je „mezinárodní" více než jen slovo, které je „in". Rozdělení pracovních aktivit Skupiny po celém světě ukazuje globální měřítko, které ve výrobě zaujímáme. Ve skutečnosti jsou ale všechny naše výrobky vyrobeny lokálně.

 

*Data k 31.12.2011

 

Decentralizované obchodní jednotky

Decentralizace je hlavní součást naší multilokální organizace. Skupina Lafarge se skládá z obchodních jednotek, kde je výkon každého jednotlivce důležitý a ve které každý zaměstnanec přebírá odpovědnost.

 

Například obchodní jednotka - cementárna je průmyslový podnik s hodnotou průměrně okolo 200 miliónů Euro. Díky automatizaci výroby a řídích procesů ji může obsluhovat přibližně stovka lidí. Obchodní jednotky jsou vedeny úzce spolupracujícími týmy, ve kterých budete mít velmi rychle vlastní odpovědnost a vaše iniciativy lze pružně aplikovat do praxe.