Lídr ve svém odvětví

 

Volbou Lafarge jste si zvolili světovou špičku trhu stavebních materiálů. Naše vedení je založeno na jedinečném průmyslovém know-how, rozsáhlých investicích do výzkumu a vývoje a partnerství s prestižními institucemi. Připojte se k nám!

 

Světová špička: první na trhu cementu, druzí na trhu kameniva a čtvrtí na trhu betonu

Cement: velká poptávka, především v rozvojových zemích

Skupina Lafarge nabízí nejrůznější typy cementu, hydraulického pojiva a vápna pro stavebnictví, renovaci a veřejné práce. V roce 2011 se cement podílel na celkovém objemu prodejů Skupiny z více než 60 %. Rychle rostoucí trhy (Čína, Indie, východní Evropa, apod.) jsou klíčové v plánu strategického rozvoje. Na celkových prodejích divize cementu se podílejí z více než 50 %.

 

Kamenivo: nejvíce používaný materiál na světě, po vodě!

Kamenivo představnuje stále nezbytný komponent výroby betonu a je základem mnoha receptur. Lafarge je v tomto sektoru druhým největším výrobcem na světě díky svému know-how, počínaje těžbou až po rekultivaci lomu.

 

Beton: špičkový materiál, který je intenzivně inovován

Skupina vytvořila více než 500 receptur na beton, aby byla schopna splnit nejrůznější požadavky zákazníků: ready-mix, vysoce kvalitní beton, apod. Beton je nyní studován na nanometrické úrovni a přivádí jej do oblasti špičkové kvality. Inovované typy betonů pomáhají světovým architektonickým projektům.

 

Skupina oddaná inovacím

Inovace je pro Skupinu strategická priorita. Skupina Lafarge drží několik set nových patentů a neustále nabízí pokrokové řešení a produkty.

  • Výzkumné centrum Skupiny je mezinárodně uznávané středisko na poli výzkumu stavebních materiálů
  • Naše decentralizovaná globální struktura technických center a aplikačních laboratoří nám dává možnost uplatňovat nové nápady a inovace na všechny naše postupy.

 

Každý rok Skupina vyčlení 120 miliónů Euro na výzkum. Více než 1 000 zaměstnanců na celém světě - vědci, inženýři a techničtí pracovníci - spolupracují na vývoji stavebních materiálů pro zítřek. Připojte se k nám na této cestě.

 

Prestižní partnerství ve výzkumu a vývoji

Lafarge je partnerem významných výzkumných center, škol, mezinárodních institucí a univerzit na celém světě.