Proč pracovat pro Lafarge?

 

Úspěch Lafarge, světové jedničky ve výrobě stavebních materiálů, závisí na úsilí jejích 63 000 zaměstananců. Proč se k nám nepřipojit? Skupina je uznávaný průkopník a významný inovátor v celém stavebním sektoru.

Světová jednička trhu stavebních materiálů

Práce pro Lafarge znamená vybrat si úspěšnou Skupinu, která tvoří svoji obchodní strategii na inovacích výrobků. Jako špička ve svém oboru zaujmeme progresivní roli i v budoucnosti a ovlivníme příbuzné profese.

Důraz na školení

Lafarge bere osobní rozvoj svých zaměstnanců velmi odpovědně. Zaměstnanci Skupiny si vzali principy osobního rozvoje a vývoje k srdci, zatímco Lafarge jim poskytuje zdroje k naplnění jejich ambicí.

Mezinárodní Skupina, těsně propojené týmy

63 000 zaměstnanců ze 61 zemí spolupracuje na úspěchu Lafarge. Naše Skupina má decentralizovanou strukturu a je postavena na malých jednotkách. Velmi rychle budete mít příležitost převzít nové odpovědnosti.

Důraz na mobilitu

Skupina od roku 1997 pracuje ve více než 35 nových zemích. Výsledkem je to, že rostoucí počet manažerů využívá výhody práce za hranicemi. Skupina zaměstnává více než 1 200 expatriatů, z nichž polovina je na technických pozicích.

Zaměření na udržitelný rozvoj

Od počátku Lafarge pracoval v rámci humanistických hodnot. Skupina se neustále snaží skloubit protichůdné snahy: ekonomický rozvoj, ochranu životního prostředí a sociální odpovědnost. Lafarge je vedoucí jako nikdo jiný!

Atraktivní mzdy

Atraktivní mzdová politika, akciové programy pro zaměstnance... Lafarge má zájem na tom, abyste měli podíl na jeho úspěchu!