Press kits

 

Tiskové informace jsou rozčleněny na informační sady: základní informace o firmě (od historie až po fiananční výsledky roku 2008), environmentální politika (koncepce ochrany životního prostředí, snižování hlučnosti, energetické využití odpadů) a sociální zodpovědnost (závazky, podporované projekty).     

 

Pages