Využití energie a zdrojů

 
 

Redukujeme naši spotřebu neobnovitelných zdrojů prostřednictvím využití průmyslového, komunálního a zemědělského odpadu jako alternativních paliv v cementárnách a využitím stavebního a demoličního odpadu při recyklování kameniva a betonu.

Náhrada fosilních paliv průmyslovým a komunálním odpadem a biomasou pro naše cementárny nám umožňuje:

  • Snižovat negativní vliv na životní prostředí;
  • Podporovat lokální ekonomickou aktivitu;
  • Přispívat ke konkurenceschopnosti výrobních závodů v době rychle rostoucích cen energií.

Abychom mohli splnit naše ambiciózní cíle s ohledem na spotřebu fosilních paliv, rozšiřujeme naše zdroje alternativních paliv, především komunálního a zemědělského odpadu, kde můžeme vytvořit projekty se sdílenými hodnotami, ze kterých mají prospěch naše provozy, životní prostředí a okolní komunity.

 

Výsledky 2014

16 zemí dosáhlo podíl alternativních paliv 30 % a více

Obsah biomasy v našich alternativních palivech byl 38 % v roce 2014, což je významně více, než je náš cíl 30 % stanovený programem Ambic pro rok 2020.

V roce 2014 bylo prodáno 9 milionů tun kameniva.

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VYUŽIVÁNÍ ZDROJŮ PROSTŘEDNICTVÍM RECYKLACE  
  • 20 % našeho betonu obsahuje opakovaně využité nebo recyklované materiály.
  • 15 miliónů tun kameniva za rok je vyrobeno z recyklovaných nebo opakovaně využitých materiálů.
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE: VYPRACOVAT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ZNOVU POUŽITÍ ODPADU   Poměr využití nefosilních paliv v našich cementárnách se bude do roku 2020* rovnat 50 % (biomasa bude tvořit 30 % těchto alternativních paliv).
* na základě konsolidovaného vlastního kapitálu
Cementárna v Čížkovicích dosahuje více než 80% substituce primárních paliv, z toho je 15 % biomasy.

 

 

Plán dlouhodobého zlepšování

Rozvíjet oblast obnovitelné energie a energetické hospodárnosti ve stavebnictví

  • Vypracovat plán dlouhodobého rozvoje v oblasti obnovitelné energie.
  • Všechny kanceláře Lafarge (100 %), ve kterých pracuje více než 150 osob, projdou auditem energetické hospodárnosti a zavedou postupy Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB).

Vypracovat komplexní řešení odpadové a průmyslové ekologie

  • Vypracovat plán dlouhodobého rozvoje v oblasti nefosilních paliv. Biomasa bude tvořit až 30 % z nefosilních paliv.