Využití energie a zdrojů

 

Redukujeme naši spotřebu neobnovitelných zdrojů prostřednictvím využití průmyslového, komunálního a zemědělského odpadu jako alternativních paliv.
Cementárny jsou unikátním zařízením, kdy při výrobě cementu dochází zároveň k ekologickému zpracování sekundárních paliv. Obecně jsou odpadem nebo vedlejším produktem průmyslu a mohou být velmi užitečnou alternativou k fosilním palivům. Technologie výroby slínku v rotační peci zajišťuje jejich bezpečnou a bezodpadovou likvidaci. Jedná se např. o vysloužilé pneumatiky, drcené plasty, textil, dřevo, stabilizované kaly. Soustavnými investicemi a modernizací technologie patří naše linka na výrobu slínku zde v Čížkovicích mezi ty nejvyspělejší. S využitím alternativních paliv nad 90% z celkového objemu paliv patříme dokonce ke světové špičce v oboru.

 

Výhody našeho řešení pro likvidaci odpadů:

  • poskytuje praktickou, nákladově efektivní a ekologickou alternativu ke skládkování a tradičnímu spalování
  • dochází k dokonalému spálení: vysoká teplota (> 1.450 °C) a dlouhá doba zdržení spalin zajišťují úplné zničení nebezpečných organických sloučenin
  • popel se stává součástí slínku - materiálové využití
  • šetří se tím  fosilní paliva pro využití např. v domácnostech

 

Alternativní paliva pro nás řeší odborníci z Geocycle.

 

 
jrechtacek2

Ing. Jan Řechtáček

vedoucí útvaru Geocycle

Tel.:    +420 416 577 232

Mobil: +420 702 228 952

E-mail: jan.rechtacek@geocycle.com