Biodiverzita

 

Biodiverzita je důležitá pro každého, protože zajišťuje potravu, palivo, vlákno a léky a zároveň pomáhá stabilizovat klimatické podmínky, zajišťuje čistou vodu, vytváří a stabilizuje půdu, opyluje úrodu a pomáhá při extrémních změnách počasí.

 

Po celém světě máme více než 680 lomů. Řešíme biodiverzitu na našich pracovištích a spolupracujeme s experty a místními orgány na ochraně přírodního prostředí, abychom si udrželi licenci pro provoz. V roce 2014 jsme zahájili strategický projekt s cílem pozitivního ovlivnění prostředí Net Positive Impact.

 

Aktivně rekultivujeme naše lomy a obnovujeme přírodní životní prostředí. Snažíme se, abychom pozitivně působili na biodiverzitu, snížili rizika a rozvíjeli příležitosti ke zvýšení místní biodiverzity.

 

Výsledky 2014

V roce 2014 bylo rekultivováno 636 hektarů aktivních lomů.

99,3 % lomů s vysokou biodiverzitou implementovalo program BMP.

AMBICE
CÍLE V ČÍSLECH
ZLEPŠIT BIODIVERZITU A ÚSPORU SUROVIN
V souladu s Lafarge standardy všechny lomy (100 %) do roku 2015 budou naplňovat plány rekultivace.
V souladu s Lafarge standardy budou všechny lomy a cementárny (100 %) do roku 2020 aplikovat Plány řízení biodiverzity.