Životní prostředí / Efektivní a šetrné využití zdrojů

 
 

Lafarge, průkopník v průmyslové ekologii, věří, že je možné vytvořit symbiotický vztah mezi několika průmysly, kde odpad jedné společnosti může být palivem nebo surovinou pro jinou společnost, a tím dojde k uchovávání přírodních zdrojů.

Skupina působí v 90 zemích po celém světě. V těchto zemích jsou různé požadavky na ochranu životního prostředí, různé normy, zákony a různé požadavky stakeholderů, tedy všech zainteresovaných. Naše cementárna se řídí legislativou Evropské Unie, kde požadavky na ochranu životního prostředí jsou již dobře zapracovány v legislativě - právních normách. Všechny tyto požadavky jsou shromážděny v integrovaném povolení (IPPC).

Výhledy do budoucna.

Co se týče emisí, cementárna v Čížkovicích je v dnešní době minimálně o 2/3 pod limity. Do roku 2020 se zavazuje snížit emise prachových částic TZL a NOX o dalších 40 % oproti současnému stavu.

Biodiverzita

CO2 a emise škodlivin do ovzduší

Boj proti změně klimatu

Využití energie a zdrojů