Udržitelná výstavba a města

 
 

Zvyšující se urbanizace přináší mnoho sociálních výzev a výzev v oblasti

životního prostředí. Stavební průmysl jako celek musí přicházet s řešeními,

která splňují potřeby obyvatelstva na celém světě z hlediska přijatelného bydlení

a infrastruktury, přispívání ke zlepšení kvality života v obydlených oblastech

a zároveň musí zajišťovat, aby tomu nebylo činěno na úkor životního prostředí.

 

Chceme být klíčovým hráčem v udržitelném stavebnictví: využíváme svých

inovací, abychom přispěli k nové kvalitní výstavbě; vyvíjíme výrobky

a řešení s přidanou hodnotou; a ve spolupráci s okolními obcemi a institucemi

vyskytujícími se ve stavebním řetězci navrhujeme nové způsoby výstavby.

Výsledky 2013

V roce 2013 jsme zaznamenali prodeje udržitelných výrobků, řešení a služeb ve výši 1,8 mld. €, což má přímý nebo nepřímý pozitivní dopad na životní prostředí.

 

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
PŘINÉST NA TRH UDRŽITELNĚJŠÍ VÝROBKY NEBO SLUŽBY   
  • Prodeje nových udržitelných řešení, výrobků a služeb zvýšit na 3 miliardy €/rok.

Udržitelné výrobky jsou definovány jako výrobky s ekologickou funkcí (např. Hydromedia®), která přispívá k odtoku dešťové vody; výrobky, které šetří energii nebo obsahují recyklované materiály; nebo výrobky s nízkým obsahem energie/CO2. Nové výrobky jsou definovány jako výrobky, které jsou na trhu dobu kratší než pět let. 

PODPOROVAT PROVEDENÍ ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNOU VÝSTAVBU VE MĚSTECH     Být aktivním členem Certifikačních organizací udržitelného stavebnictví ve 35 zemích. 
SNÍŽIT EKOLOGICKOU STOPU BUDOV    Přispět k 500 projektům budov s efektivním využitím energie, přičemž bude použit alespoň jeden z Lafarge Systémů efektivního stavebnictví.

Plán dlouhodobého zlepšování

Podporovat zavedení řešení pro udržitelnou výstavbu ve městech

  • Všechny země (100 %) budou spolupracovat s architekty, odborníky, územními plánovači za účelem dosažení udržitelných měst.

Zlepšit udržitelnou dopravní infrastrukturu

  • 80 % zemí provede lobbying (ovlivňování poslanců, představitelů státu i veřejnosti) nebo uskuteční plán obhajoby pro udržitelnou dopravní infrastrukturu (železnice, tramvaje).