Udržitelný dodavatelský řetězec

 
 

 

Chceme zaručit, že je náš dodavatelský řetězec v souladu s Globálními principy UN pečlivým hodnocením našich dodavatelů a ověřováním, že sdílíme stejné hodnoty.

Pracujeme na tom, abychom zajistili, že naši dodavatelé respektují základní pravidla udržitelného rozvoje, podporují vysoké standardy v udržitelnosti v rámci celého řetězce a zaručují spolehlivost v našem strategickém řízení zdrojů.

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
ZAJISTIT, ŽE JE DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC V SOULADU S GLOBÁLNÍMI PRINCIPY UN   
  • 100 % nákupů od našich dodavatelů, kteří souhlasili s respektováním komunit a lidských práv pracovníků (Globální principy UN a OECD směrnice pro lidská práva a vícenárodnostní podniky).
  • Používat rizikově založený přístup (země/komodita/profil společnosti) k identifikaci populace dodavatelů pro podrobnější sledování výkonů, kde je potřeba.
  • Zajistit, že pracovní podmínky všech zaměstnanců dodavatelů jsou v souladu s hodnotami Lafarge a lidskými právy pracovníků (Globální principy UN a OECD směrnice pro lidská práva a vícenárodnostní podniky).

 

 

Plán dlouhodobého zlepšování

 

Ochrana lidských práv

[GRI G4-HR5, G4-HR6]

  • 100 % pracovišť hodnotí a hlásí soulad s Ruggie Report a OECD směrnicí pro lidská práva a vícenárodnostní podniky a uzavření akčního plánu do šesti měsíců.

 

Ochrana domorodých obyvatel

  • 100 % nových projektů má vyhodnocení dopadu na životní prostředí a sociální situaci.
  • Volné předchozí schválení v případě jakékoliv plánované změny působiště.