Vývoj místních komunit a aktivní pomoc

 

Naše zapojení v místních komunitách je podporováno metodologií zaměření na povědomí, dialog a spolupráci s cílem vytvořit sdílené hodnoty pro místní komunity a provoz. Máme ambiciózní cíle podporovat místní socioekonomický rozvoj, včetně dobrovolných akcí a vytváření pracovních míst.

 
Považujeme vytváření pracovních míst za jeden z klíčových prvků našeho příspěvku místnímu ekonomickému rozvoji. Dále podporujeme, provádíme nebo sponzorujeme programy školení dospělých od základních kompetencí po specifické dovednosti.

 
Prostřednictvím dobrovolnictví poskytujeme našim zaměstnancům příležitost pozitivně přispět komunitám v okolí našich závodů. Je možné přispět k místním vybraným projektům týkajících se biodiverzity, ochrany vodních zdrojů, rozvoje dovedností, dostupného bydlení, zdraví a vytváření pracovních míst.

 

Výsledky 2014

>500 manažerů výroby z více než 20 zemí se podílela na workshopech o zapojení zúčastněných stran.

Zaměstnanci Lafarge odpracovali celkem 118 000 hodin při dobrovolnických aktivitách.

AMBICE
CÍLE V ČÍSLECH
PODPORA MÍSTNÍCH KOMUNIT V OBLASTECH OBDORNOSTI LAFARGE PROSTŘEDNICTVÍM DOBROVOLNÝCH ČINNOSTÍ   
  • Přispět 1 milionem dobrovolných hodin za rok na místní vybrané projekty v oblasti vytváření pracovních míst, biodiverzity, ochrany vodních zdrojů, rozvoje dovedností, dostupného bydlení nebo ochrany zdraví.
BÝT HNACÍM PRVKEM MÍSTNÍHO SOCIOEKONOMICKÉHO ROZVOJE
  • 75 % závodů Lafarge implementuje plán s cílem vytváření místních pracovních míst a 75% hodnotí svůj ekonomický vliv (přímý a nepřímý) s pomocí vlastního nástroje na komplexní hodnocení socioekonomického dopadu.
MODEL PRO UDRŽITELNOST LAFARGE
  • 75 % zemí Lafarge ve skupině "CSR Excellence Club", splnění CSR cílů Lafarge.

Členstsví v Excellence Club vyžaduje splnění zavádění plánu na vytváření místních pracovních pozic, dokončení hodnocení socioekonomického vlivu a implementaci programu pro základní potřeby komunit.
ZLEPŠENÍ VZTAHŮ SE VŠEMI ÚČASTNÍKY 
  • 100 % zemí implementovalo plán zlepšení vztahů se všemi účastníky.

 

Plán dlouhodobého zlepšování

 

Pomáhat řešit lidské potřeby (zdraví, vzdělání, energie, voda, ekonomický rozvoj, školení,...)

  • 100 % zemí implementovalo a hodnotilo programy pro zlepšení základních potřeb komunit.