Různorodost a dovednosti

 
 

Jsme přesvědčeni, že investice do rozvoje dovedností, různorodost našich týmů a konstruktivní sociální dialog jsou klíčem pro dosažení našich strategických cílů.

Z tohoto důvodu podporujeme nábor žen a mužů z nejrůznějších geografických a kulturních prostředí s rozmanitými kariérními profily.

Dále se snažíme poskytnout motivační kariérní rozvoj našim zaměstnancům a během jejich kariéry poskytnout jim příležitost ke změně pracovního zařazení, zemí nebo funkcí.

Výsledky 2014

2 403 prodejních zástupců a vedoucích pracovníků se zúčastnilo programu Efektivita prodejního útvaru

19 % vysoce postavených vedoucích pozic je obsazeno ženami

AMBICE   CÍLE V ČÍSLECH
ZLEPŠIT PŘÍSTUP ŽEN NA POZICE VYŠŠÍHO MANAGEMENTU  
  • 35 % vyššího managementu obsazeno ženami.
PODPOROVAT RŮZNORODOST A ZAČLENĚNÍ  
  • 75 % zemí kategorie A nebo B podle kritérií diverzity Lafarge, kde se hodnotí zastoupení obou pohlaví, národností, profesních profilů, handicapovaných pracovníků a sexuální orientace.
ROZVOJ DOVEDNOSTÍ  
  • 75 % zaměstnanců dokončilo profesní certifikační program pro své pracovní pozice.
  • 75 % klíčových pracovních pozic je pokryto certifikačním programem.
BÝT VYHLEDÁVANÝM ZAMĚSTNAVATELEM  
  • Lafarge je uznáván jako „Vyhledávaný zaměstnavatel" ve více než 20 zemích bud externími organizacemi (ceny, instituce specializující se na rozvoj HR politiky) nebo umístěním v horních 20% při hodnocení výsledků interního zapojení proti průměru místního zapojení.

 

 

Plán dlouhodobého zlepšování

Stát se vyhledávaným zaměstnavatelem

  • Pravidelně provádět mezi zaměstnanci hodnocení, aby byl lépe chápán postup zapojení, vývoje, pracovních podmínek a ostatních témat.