Společnost / Podpora vytváření komunit

 
 

Napomáhání sociálním a ekonomických podmínkám v obcích nacházejících se kolem cementárny Lafarge je pro zajištění dlouhodobých činností důležité. K dosažení tohoto cíle Skupina zavádí školení, plány tvorby pracovních míst a také programy péče o zdraví či vzdělávací programy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Udržitelný dodavatelský řetězec

Různorodost a dovednosti

Vývoj místních komunit a aktivní pomoc