Circular Business Model

 
 
 
 

Využívat kruhový a energeticky efektivní obchodní model

Aby byl zajištěn dlouhodobý úspěch obchodních aktivit, snaží se LafargeHolcim minimalizovat dopad na životní prostředí a maximalizovat svůj pozitivní příspěvek. Zavádíme obchodní model, který využívá zdroje vody, obnovy energie z odpadu a biomasy a podporuje zachování biodiverzity.

Naše aktivity a výrobní procesy v oblasti cementu, betonu a kameniva vyžadují přírodní zdroje, jako je voda a energie. Ale tyto zdroje se stávají stále vzácnějšími a zvyšuje se soutěž o jejich využití mezi domácím využitím, zemědělstvím a průmyslem. Naše těžba v lomech může mít také dopad na ekosystémy.

Z tohoto důvodu LafargeHolcim neustále pracuje na optimalizaci využití přírodních zdrojů řízením dopadů svých činností na životní prostředí a vytvářením hodnot používáním recyklovaných materiálů nebo začleněním dalších subjektů do správy společných vodních zdrojů.

Zavádíme kruhový a energeticky efektivní obchodní model, který pokrývá:

  • Náhradu fosilních paliv průmyslovým nebo komunálním odpadem a biomasou pro naše cementárny. Tímto způsobem dosáhneme bezpečného a příznivého využití odpadu, které také poskytuje řešení původcům odpadů a zároveň snižuje naši spotřebu fosilních paliv.
  • Hospodaření s vodou využitím dobré praxe, jako je sběr dešťové vody, využití odpadní vody a recyklaci vody. Dále se snažíme ovlivnit ostatní subjekty, které využívají vodní zdroje a podporujeme přístup ke zdravé vodě a udržitelnost místních vodních zdrojů.
  • Implementace konzistentních a kvalitních rekultivačních postupů a zajištění biodiverzity na všech našich těžebních místech ve spojení s místními orgány. Našim cílem je zajistit čistou pozitivní změnu v biodiverzitě vytvořením, zachováním a obnovou přírodních prostředí a přispěním k ochraně živočišných druhů.

 

Další aktivity LafargeHolcim spojené se snižováním našeho vlivu na životní prostředí se vždy snaží o splnění potřeb místních komunit:

  • Zajišťujeme více vody komunitám v oblastech se špatnou dostupností vody, například vybudováním přehrad nebo zásobníků.
  • Vytváříme místní pracovní místa předzpracováváním a likvidací odpadních materiálů
 

Služba “Geocycle” LafargeHolcim

V atraktivních trzích s vysokými cenami energií, vysokým množstvím a kvalitou odpadu a příznivým regulačním prostředím vyvinul LafargeHolcim obchodní aktivitu zvanou "Geocycle." Nabízí průmyslu, zemědělcům a městům jedinečnou a udržitelnou službu, která sestává z využití, zpracování a recyklaci jejich odpadů (chemického odpadu, písků ze sléváren, ostatního průmyslového odpadu, domovního odpadu nebo rýžových slupek) a jejich využití jako alternativní paliva pro naše pece a suroviny pro proces výroby cementu.