Strategie udržitelného rozvoje

 
 

Naše strategie v oblasti dlouhodobé udržitelnosti

Cílem LafargeHolcim je vytvořit sdílené hodnoty v rámci společnosti, které jsou zaměřené na čtyři klíčové oblasti: chránění klimatu v rámci celého výrobního cyklu, vývoj inovativních produktů a řešení pro efektivní využití energií v budovách, podpora obchodního modelu, který chrání a optimalizuje přírodní zdroje a dále podporuje rozvoj komunit.

 

 

 
 

Hodnoty sdílené ve společnosti

 

●      Vedoucí postavení ve snižování emisí CO2 mezi hlavními mezinárodními společnostmi

●      Vytváření, sledování a hlášení úspor v emisích skleníkových plynů prostřednictvím hodnotového řetězu našeho udržitelného portfolia

 

 

●      Aktivní zapojení všech účastníků procesu na všech úrovních

●      Zavedení standardů ochrany životního prostředí a sociálních přístupů interně i v rámci celého dodavatelského řetězce

●      Práce s ostatními vedoucími firmami stavebního řetězce na vytváření nových řešení

●      Vývoj kultury pracovního zapojení a rozvojových programů zaměstnanců

●      Lidská práva, zlepšování kvality života, rozvoj místní komunity

 

 

●      Cement s nízkým obsahem CO2

●      Recyklované kamenivo včetně odpadu z demolic

●      Udržitelná řešení v oblasti betonu (například propustný beton, izolační betonové systémy a řešení, beton s nízkým obsahem CO2, beton s vysokým podílem recyklovaných látek)

●      Zvýšení kvality života prostřednictvím komplexních obchodních modelů

 

 

●      Zvyšovat používání biomasy

●      Zavádět aktivní řízení využívání vodních zdrojů a poskytnout vodu komunitám v suchých oblastech

●      Zavést konzistentní a robustní rekultivaci a program zajištění biodiverzity na všech místech těžby