Trvale udržitelný rozvoj

Pokud jde o Lafarge, udržitelný rozvoj pozitivně přispívá společnosti a přírodě. V této sekci naleznete cíle, které jsme si stanovili a které jsou součástí našich Ambicí 2020; programy, kterými chceme těchto cílů dosáhnout; a pokrok, který jsme udělali.

 

Ambice 2020 - Podpora vytváření komunit

 

Strategie udržitelného rozvoje

 

Ambice 2020 - Vytváření udržitelného stavebnictví

 

Ambice 2020 - Efektivní a šetrné využití zdrojů