Fakta a čísla

 

Lafarge věnuje ročně téměř 120 miliónů EUR na výzkum, vývoj produktů a zlepšení výrobních postupů. Tato investice významně převyšuje objemy, které na výzkum vyhrazují ostatní významní hráči tohoto sektoru.

 

Informace o výzkumu

 • Rozpočet 120 miliónů EUR odpovídá 1% prodejů Skupiny.
 • Mezinárodní skupina více než 1 000 zaměstnanců ve výzkumném centru Skupiny, technických centrech a vývojových laboratořích.
 • Špičkově vybavené výzkumné centrum, poblíž Lyonu (Francie): 240 expertů z více než deseti zemí světa a laboratoře o celkové rozloze 15 000 m2
 • Zkušenosti v nejrůznějších oborech, například:
  • chemie hydratace,
  • organické chemie,
  • fyziky,
  • reologie,
  • mikomechaniky.
 • Nejnovější technologie, jako nukleární magnetická rezonance, elektronová mikroskopie, mikroindentace, atd.
 • Soubor více než 1 000 patentů, který se od roku 2005 více než zdvojnásobil.  

Lafarge výzkumné centrum

Založeno v roce 1887, byla to první laboratoř na světě specializovaná na cement. Od té doby se stala světovou jedničkou na poli výzkumu stavebních hmot. Výzkumné centrum se rozkládá na 15 000 m², kde se mezinárodní tým techniků a výzkumných pracovníků věnuje vývoji stavebních materiálů.

Výzkumné centrum se nachází v L'Isle d'Abeau nedaleko Lyonu, Francie.

 

 

Celkový počet patentů v odvětvích Cement a Beton & Kamenivo