Spolupráce s architekty

 

Lafarge se zapojuje do konstruktivního a obohacujícího dialogu s architektonickou komunitou na celém světě. Cílem je diskutovat o vlastnostech materiálů, zvážit jejich použití a podporovat ty materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

 

Partnerství a akce

Skupina Lafarge spolupracuje se všemi hráči v oblasti stavebnictví a diskutuje o tendencích urbanizace a udržitelné konstrukce. Informujte se o událostech, na kterých se Skupina podílí.

Co říkají architekti

Chápání idejí a snů architekta dává celé dokončené práci úplně nový rozměr. Poslechněte si, co architekti říkají o jejich profesi a jejich lásce k materiálům!