Věda a materiály

 

Vědecký výzkum umožňuje Skupině Lafarge chápat podstatu svých výrobků, zlepšovat jejich vlastnosti a vycházet vstříc požadavkům stavebního trhu. 

 

Nanotechnologie

Výzkumné a vývojové týmy Skupiny Lafarge využívají sofistikovanou technologii ke studiu struktury materiálů v nanoměřítku na neuvěřitelně malých objektech velikosti 1 až 100 miliardtin metru.

 

Nanometrická pozorování nám umožňují:

  • poznat, co činí materiál pevným, silným a odolným,
  • chápat fyzikální a chemické vlastnosti materiálů.

 

Výsledky studia stavebních materiálů v nanoměřítku dávají Skupině Lafarge možnost zlepšovat vlastnosti stávajících produktů. Revoluční výrobky vyvinuté s pomocí nanotechnologií nabízejí nové možnosti pro architekty, inženýry a uživatele.

 

Mikrostruktura materiálů

"Po dlouhou dobu jsme věřili, že stavební materiály jsou homogenní. Pozorováním na mikroskopické úrovni jsme ale přišli na to, že jsou nesmírně komplexní a velmi heterogenní. Dnes používáme nejnovější technologie k tomu, abychom získali přesné informace o jejich mikrostruktuře. Výzkum nyní probíhá v nanoměřítku. Problémy, které to přináší, jsou enormní."

 

P. J. M. Monteiro, vedoucí katedry Strukturního inženýrství, mechaniky a materiálů, Kalifornská univerzita, Berkeley

 

Stavební materiály šetrné k životnímu prostředí

Skupina Lafarge využívá výzkum a experimentální práce také k nalezení cest pro snížení podílu neobnovitelných zdrojů. Cíl Skupiny v rámci vývoje produktů šetrnějších k životnímu prostředí je dvojí:

 

  • Při výrobě snížit emise oxidu uhličitého (CO2) a šetřit neobnovitelné zdroje - například zvýšením podílu použitých recyklovaných surovin.
  • Vývoj materiálů pro udržitelnou konstrukci - zlepšením vlastností materiálů, například betonu, které ve studeném prostředí distribuují teplo, takže v horkém klimatu udržují vnitřní stěny budov chladné.

 

Superplastifikátory

S betonem se obtížně pracuje, protože jeho částice se při kontaktu s vodou vzájemně přitahují. Jeho vlastní pevnost a viskozita je nesmírně komplikovaná v okamžiku, kdy požadujeme vysoce kvalitní povrch.

 

Superplastifikátory zlepšují tekutost betonu bez přidání vody. Tyto molekuly fyzicky oddělují zrna cementu neutralizací jejich přitažlivosti. Beton zůstává tekutý více než dvě hodiny a je snadněji aplikovatelný, odolnější a trvanlivější.

 

Granulační výplň

Voda, která se během tuhnutí betonu nevypaří, vytváří porozitu, která může mít za následek vznik vad, zhoršujících pevnost výsledného materiálu. Granulační výplň cementu zvyšuje jeho kompaktnost a odolnost snížením porozity.

 

Při této technice je část vody, která je normálně používána k výrobě betonu, nahrazena jemnými a vysoce jemnými zrny, které vyplní prostory mezi většími zrny. Výsledkem je beton, který je po zatuhnutí mnohem kompaktnější. Menší póry odolávají povětrnostním vlivům (voda, vzduch, CO2), zlepšují mechanické vlastnosti a trvanlivost.