Inovace

 

Vytvoření kvalitního výrobku, který je šetrný k životnímu prostředí, trvanlivý a snadno použitelný a který odpovídá požadavkům klientů: to jsou jen některé požadavky, které řeší výzkumné a vývojové týmy Skupiny Lafarge.

Inovativní výrobky pro stavební odvětví

Inovace je strategický motor Skupiny Lafarge, která je známá svým vývojem špičkových kvalitních výrobků pro stavební průmysl. Skupina začleňuje do každé své divize špičkové výzkumné týmy a inovační strategie.

 

Lafarge betony jsou typickou ukázkou inovací zaměřených na zákazníka:

 

 • Agilia® je samonivelační a samozhutnitelný beton, který nevyžaduje vibrace a tím se snižují náklady, namáhavá práce a hluk na staveništi.
 • Chronolia™ dosahuje extrémně vysoké mechanické pevnosti brzy po aplikaci, čímž lze zdvojnásobit denní cykly při montáži a demontáži bednění, a tím významně ušetřit čas a zvýšit produktivitu práce na staveništích.
 • Ductal® je špičkový beton zesílený skelnými vlákny, se šesti až osmi násobně vyšší pevností v tlaku a  deseti nasobně vyšší pevností v ohybu než tradiční beton.
 • Artevia® je řada dekorativních betonů pro venkovní aplikace.
 • Extensia™ je navržena pro omezení prasklin v podlahách a snížení počtu expanzních spojů.

Agilia®

Agilia® představuje revoluci pro práci na staveništi. Snadno použitelný beton Agilia® zateče i do nejmenších otvorů a přesně vyplní jakýkoliv tvar. Jeho vysoká kapalnost eliminuje nutnost únavného a hlučného vibračního pěchování - a šetří tak čas a energii a omezuje hluk, kterému jsou vystaveni pracovníci a okolí.

 

Chronolia™

Beton ChronoliaTM výrazně zlepšuje pracovní podmínky na staveništi. Jeho vysoká pevnost znamená, že zatuhne již za čtyři hodiny, namísto 12 hodin pro běžný beton.

Ductal®

Špičkový beton Ductal® zesílený 2 až 4 % kovových nebo organických vláken nabízí špičkové vlastnosti:

 • Pevnost v tlaku 6 až 8x vyšší než konvenční beton
 • Vysokou tvárnost
 • Kapalnost a snadnou aplikovatelnost
 • 2 až 3x vyšší životnost než konvenční beton
 • Vysokou odolnost proti korozi, abrazi a nárazům

 

Ductal®, výsledek 10letého vývoje, je vysoce univerzální materiál šetrný k životnímu prostředí a uznávaný architekty a inženýry pro své estetické a strukturální kvality.

 

Most míru, Soul, Jižní Korea

Most míru, navržený francouzským architektem Rudym Ricciottim se tyčí nad řekou Han a spojuje ostrov Sunyudo s centrem Soulu. Postaven byl v roce 2002 ze špičkového betonu Ductal®. Most pro pěší je 130 metrů dlouhý, ale pouze 3 cm silný - úžasný design, který bylo možné uskutečnit pouze díky vlastnostem betonu Ductal®.

Most Míru v Soulu

Most Míru v Soulu

Zaměření se na inovace šetrné k životnímu prostředí

Skupina Lafarge se stále více snaží vyvíjet výrobky, které omezují dopad na životní prostředí. Například Extensia™ nabízí několik výhod:

 

 • nevyžaduje armování,
 • během aplikace spotřebovává méně energie,
 • má skvělou odolnost proti opotřebení, čímž se snižuje množství budoucích oprav a eliminuje se nutnost ochranného vnějšího pláště.