Výzkum a inovace

Skupina Lafarge je lídrem světového trhu stavebních materiálů především díky své orientaci na výzkum a inovace produktů.  V roce 2008 z celkových prodejů Skupiny připadlo 5% na inovované výrobky, které byly vyvinuty v posledních pěti letech. 

 
 
Hypergreeen

Skupina Lafarge se spojila s architektem Jacquesem Ferrierem, aby společně vytvořili koncept zeleného mrakodrapu s názvem Hypergreen. Zelený „hyperdům", který lze zakomponovat do stávajících aglomerací, svými parametry odpovídá zásadám trvale udržitelného rozvoje.

 

Výzkumná centra

Pohled na výzkumné centrum, L´Isle d´Abeau, Francie

Centrální výzkumné pracoviště Skupiny Lafarge disponuje týmem 200 specialistů, kteří mají k dispozici špičkové zařízení. Decentralizovaná síť technických center Skupiny je zaměřená na adaptaci produktů pro lokální trhy.

 

Spolupráce s architekty

Jedním z charakteristických rysů Skupiny Lafarge je otevřený dialog s architekty. Cílem této dlouhodobé spolupráce jsou projekty, které se orientují nejen na použití nových materiálů, ale také na ekologické budovy a nové stavební technologie.