Technická podpora

 

Pro technickou podporu svých zákazníků zřídila firma Lafarge Cement, a.s. samostatné oddělení.

Toto oddělení disponuje akreditovanou betonářskou laboratoří, zaměřenou na zkoušení vlastností betonu a kameniva.

V případě dotazů týkajících se vlastností a aplikace našich produktů, neváhejte kontaktovat našeho technického poradce:

 

Ing. Tomáš Drašnar

manažer klíčových zákazníků a technické podpory

tomas.drasnar@lafargeholcim.com

420 416 577 450


Testované vzorky v betonářské laboratoři