Betonářská laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř zaměřená na zkoušení vlastností kameniva, čerstvého a ztvrdlého betonu.

 
Lis v betonářské laboratoři

Betonářská laboratoř Lafarge Cement, a.s. je nezávislá zkušební laboratoř primárně zaměřená na zkoušení vlastností kameniva a betonu.

 

Nejdůležitější cíle naší laboratoře jsou:

 

  • Být spolehlivým partnerem ve zkušebnictví, poskytovat správné a objektivní výsledky.
  • Orientace na potřeby zákazníků.
  • Neustálé zlepšování zavedených systémů s cílem zvyšování spokojenosti zákazníků.

 

Hlavními nástroji k plnění potřeb zákazníků a zajištění jejich vysoké spokojenosti jsou:

 

  • Neustále rozšiřované portfolia testů a nabízených služeb dle požadavků zákazníků.
  • Individuální přístup k zákazníkům.
  • Stálý a kompetentní personál laboratoře.

 

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1426.

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Drašnar

manažer klíčových zákazníků a technické podpory

+420 416 577 450