Cementy

 
 
 
Portlandský cement Volně ložený Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský struskový cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement.
Portlandský směsný cement. Volně ložený. Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský cement s vápencem. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement; výroba autoklávového pórobetonu.
Portlandský struskový cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; výroba transportbetonu; výroba podkladních vrstev; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský směsný cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; výroba transportbetonu; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.