Produkty

 
 
12 products

12 products

Portlandský cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahující cement.
Portlandský cement. Použití: výroba prefabrikovaných betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; drobná i velká prefabrikace.
ENVICALC F je velmi jemně mletý vápencový slín určený pro použití v oblasti likvidace ekologických zátěží.

Pages