Produkty

 
 
12 products

12 products

ENVICALC je mletý sušený vápencový slín určený pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování.
Standard Plus
Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL pevnostní třídy 32,5R z Čížkovic je cement s všestranným použitím. Je vhodný pro přípravu betonů, potěrů, malt a dalších cementových směsí. Na stavbě jej tedy můžete použít na všechny aplikace, při kterých mícháte stavební směs přímo na staveništi
Portlandský struskový cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský směsný cement. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; výroba transportbetonu; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Special Plus
Portlandský cement CEM I pevnostní třídy 42,5 R je kvalitní český cement určený pro náročnější typy stavebních konstrukcí. Při staveništní přípravě cementových směsí se používá tam, kde je nutné rychlé odbednění, při betonování náročnějších konstrukcí nebo při betonování za nízkých teplot.  
Portlandský cement se sníženým obsahem alkálií. Použití: výroba konstrukčních betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; drobná i velká prefabrikace; výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement
Portlandský cement s vápencem. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement; výroba autoklávového pórobetonu

Pages