Produkty

 
 
12 products

12 products

ENVICALC je mletý sušený vápencový slín určený pro odsíření kouřových plynů při fluidním spalování.
CEM II/A-LL 32,5 R
Portlandský cement s vápencem. Volně ložený. Dostupný také balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský cement s vápencem. Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský struskový cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský směsný cement. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; výroba transportbetonu; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský cement. Balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský cement. Volně ložený. Dostupný také balený v papírových pytlích s PE vložkou po 25 kg.
Portlandský cement se sníženým obsahem alkálií. Volně ložený. Použití: výroba konstrukčních betonů dle ČSN EN 206-1 a TKP 18 pro stavby ŘSD pozemních komunikací; výroba vyztužených a předepjatých betonů; výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů; drobná i velká prefabrikace; výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement.
Portlandský cement s vápencem. Volně ložený. Použití: výroba betonu dle ČSN EN 206-1; drobná i velká prefabrikace; výroba samozhutnitelných a dalších speciálních betonů; výroba maltových směsí a přípravků obsahujících cement; výroba autoklávového pórobetonu.

Pages