Alternativní materiály

 

Při výrobě cementu se vytváří CO2, protože vápenec je ohříván na velmi vysoké teploty. Tímto fyzikálně-chemickým procesem „dekarbonizace" je vyráběn slínek, který se následně drtí.

Množství slínku v cementu je možné omezit použitím alternativních materiálů, nazývaných aditiva.

Omezení množství slínku v cementu poskytuje dvě výhody:

  • Snížení množství neobnovitelných surovin.
  • Snížení emisí skleníkových plynů. Cement se 30% podílem aditiv generuje o 230 kg, nebo 27 % méně CO2, než cement vyrobený konvenčním postupem bez aditiv.

 

Aditiva do cementu mohou být:

  • přírodní: vápenec nebo pucolánový kámen,
  • průmyslová: odpady z jiných průmyslových odvětví, například struska z vysokých pecí nebo popílek z uhelných elektráren. Tyto odpadní produkty mají stejné hydraulické pojivové vlastnosti jako slínek.

Například v Indii v cementárně Arasmeta je při výrobě cementu využíván popílek z elektráren.

 

Skupina výrazně postupuje při zavádění aditiv: poměr alternativních materiálů používaných v roce 2007 k výrobě cementu k celkovému objemu vyrobeného cementu se zvýšil na 16,5 % (oproti 15 % v letech 2005 a 2006).

 

Slínek

Slínek je hlavní složka cementu. Tyto tvrzené granule se získávají spálením přibližně 80 % vápence a 20 % jílu za vysokých teplot. Cement se získává drcením slínku a v některých případech přidáváním aditiv.

 

Pucolán

Přírodní pucolán je lehký křemičitý materiál, který vzniká při společných erupcích. Nazývá se podle oblasti Pozzouli poblíž Neapole v Itálii, která je bohatá na vulkanický prach. Obsahuje křemičitany, hlinitany a železnou rudu (která mu dává červenou barvu) a navíc vápno a oxid hořečnatý. Pucolán se používá jako přídavek do cementu.

Umělý pucolán se stejnými vlastnostmi, jako má přírodní, lze vytvořit zahřátím jílu, čediče a břidlice.

 

Popílek

Popílek je hydrofobní materiál a lze jej použít jako aditivum do cementu. Popílek je sbírán z filtrů komínů uhelných elektráren a skládá se z křemičitanů, hlinitanů, oxidů železa a vápna.

Lze jej využít jako náhradu za slínek a proto pomáhá omezit emise CO2.