Vývoj používání paliv v cementárně v Čížkovicích

 

Historický vývoj paliv

Podmínky provozu cementárny jsou zpracované v tzv. integrovaném povolení. Zde jsou přesně určeny kategorie, parametry, složení i dávkování paliv. V případě nového typu paliva je nutné provést spalovací zkoušku, při které se měří látky dle podmínek IP.

 

  • 80. léta: celé pneumatiky - starý výměník; v roce 2010 bylo pálení celých pneumatik zcela zastaveno
  • 90. léta: hlavní palivo - mazut
  • 1997: celé pneumatiky - nový výměník; v roce 2010 bylo pálení celých pneumatik zcela zastaveno
  • 1999: odpadní oleje
  • 2000: uhlí
  • 2001: lipix („tuk" z potravinářského průmyslu), pevný předupravený odpad - TAP
  • 2002: změna hlavního paliva - multiprach; lehký olej, masokostní moučka
  • 2004: drcené pneumatiky, sludge
  • 2006: ředidla, glycerin
  • 2009: hnědouhelný generátorový dehet