Investice do ochrany životního prostředí v Čížkovicích

 
 • Linka pro dávkování vápenného hydrátu do surovinové moučky - snížení emisí SO2 - 5,337 mil. Kč - nejlepší dostupná technika BAT - rok 1998
 • Protihluková opatření - 4,676 mil. Kč - rok 1999  
 • Rekonstrukce plynové kotelny pro olejové hospodářství - 8,771 mil. Kč - rok 2003
 • Rekonstrukce elektrostatického odlučovače pro sníženíemisí prachu z pecního systému - 2,909 mil. Kč - rok 2004 
 • Modernizace a rozšíření systému kontinuálního monitorování emisí - 4,677 mil. Kč - rok 2005
 • Instalace zařízení pro dávkování močoviny - selektivní nekatalytická redukce oxidu dusíku (NOx) - 9,329 mil. Kč - BAT - rok 2005
 • Vybudování mycí plochy s odlučovačem ropných látek v lomu Úpohlavy pro mytí mechanizace - 1,048 mil. Kč - rok 2005 
 • Instalace biologické ČOV pro administrativní budovu v lomu Úpohlavy - 0,300 mil. Kč - rok 2005 
 • Rekonstrukce ČS PHM v lomu Úpohlavy - 2 mil. Kč - rok 2006
 • Rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod v areálu - 7,200 mil. Kč - BAT - rok 2008
 • Rekonstrukce stabilizátoru - minimalizace kouřové vlečky na komíně - 7 mil. Kč - rok 2008  
 • Výměna emisních analyzátorů (prachoměr a rychloměr) - 0,530 mil. Kč - rok 2009
 • Popílkové hospodářství (tkaninové filtry) - 0,810 mil. Kč - rok 2009
 • Protihluková opatření - 15,411 mil. Kč - roky 2006-2010
 • Kompletní výměna hadic u velkých filtrů na mlýnu Horomill - roky 2010-2011
 • Rekontrukce elektrofiltru - rok 2012

Elektrostatický odlučovač

Biologická čístírna odpadních vod

Protihluková opatření - tlumiče hluku