Podrobněji o cementu

 

Výrobní proces

Výroba cementu je značně komplexní proces, počínající těžbou suroviny až po drcení finálního výrobku.

Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie představuje nový způsob zapojení faktorů životního prostředí (například zdroje energie a suroviny) do obchodních strategií firem. Tento přístup je inspirován cyklem výroby, využívání a recyklace materiálů a technologií a je založen na využití odpadu jednoho průmyslového procesu jako suroviny nebo paliva pro jiný proces.

Historie

Cement, hydraulické pojivo a hlavní součást betonů a malt, se začal v širokém měřítku používat během Průmyslové revoluce. Poznejte jeho historii a inovace, které přeměnily tento materiál do technologicky špičkového výrobku.

Slovník

V každé profesi se používají speciální výrazy. V našem slovníku jsou vysvětleny výrazy, které používáme při výrobě cementu.