Produkty a služby

Zjistěte podrobnosti o všech typech cementů, o Multibatu PLUS a o vápencích pro ochranu životního prostředí, které vyrábíme podle certifikovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 v našem závodě v Čížkovicích. Informujte se o stále se rozšiřujících službách naší betonářské laboratoře, o distribuci výrobků a technické podpoře zákazníkům. 

 
Cementy

Cementy

Cementy pro obecné použití jsou nejdůležitějšími produkty vyráběné společností Lafarge Cement, a.s.  Vyráběné sortimenty splňují základní požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v harmonizované normě ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

 
Multibat PLUS

Multibat PLUS

Zvýšený rozvoj stavebních technologií, který nastal v České republice po roce 1990, otevřel  trh stavebních materiálů novým výrobkům. Na základě know-how Skupiny Lafarge a mnohaletých zahraničních zkušeností uvedla naše společnost na trh maltovinové pojivo Multibat PLUS, které nahrazuje dříve používané druhy vápna při staveništní přípravě malt pro omítání a zdění.

 
Vápence pro ochranu životního prostředí

Vápence pro ochranu životního prostředí

Nutnost eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí otevřela významný trh s přípravky pro snižování emisí průmyslových výrob a energetických procesů a současně i s materiály na likvidaci starých ekologických zátěží. Lafarge Cement, a.s. reagovala na tuto výzvu trhu vývojem a uvedením na trh příslušných výrobků.