Strategie

 

Abychom byli schopni řešit výzvy našich rychle rostoucích trhů, definovali jsme strategii pěti pilířů, které upřednostňují zákazníka a zaměřují se na inovaci našich produktů, řešení a průmyslové procesy.

3 hlavní výzvy stavebního průmyslu

Inovace u LafargeHolcim

Pro LafargeHolcim představuje inovace nikdy nekončící proces. Zavádíme inovaci na všech úrovních našeho operačního cyklu do našich obchodních aktivit se základním cílem poskytování nejlepších možných služeb našim zákazníkům, ať jsou jejich potřeby jakékoliv. To zahrnuje:

  • Vývoj integrované tržní strategie a konstrukčních systémů pro klíčové zákazníky, pro udržitelnou konstrukci a vysocevýkonné aplikace.
  • Vytvoření nových obchodních příležitostí v oblasti zpracování a nakládání s odpadem.
  • Zavedení inovací v oblasti průmyslové výroby a logistiky ro zlepšení efektivity a omezení naší spotřeby energií.
  • Využití digitálních inovací, jako například zpracování „velkého objemu dat" a vytvoření informačního software.
  • Hledání nových způsobů, jak prodávat naše produkty a řešení.
  • Tlak na inovace a partnerství s experty, začínajícími firmami a akademickými organizacemi.

LafargeHolcim se pohybuje v rychle rostoucím obchodním prostředí. Průmysl stavebnictví a stavebních materiálů je ovlivňován třemi hlavními trendy:

 

  • Populačním růstem a rychlou urbanizací: předpokládá se, že v roce 2020 dosáhne celosvětová populace 7,7 miliard lidí a počet lidí, kteří budou žít uvnitř nebo v bezprostředním okolí urbanizovaných center se zvýší o 1 miliardu oproti dnešku. Tento rychlý růst během 21 století je doprovázen zvyšujícím se požadavkem na dostupné bydlení a infrastrukturu.
  • Zvyšující se požadavky na produkty s přidanou hodnotou a služby společností vyrábějících stavební materiály: konkurence mezi společnostmi vyrábějícími stavební materiály již není založena pouze na cenách a schopnosti dodat cement. Abychom se odlišili, musíme nabídnout inovativní řešení, produkty šité na míru a řešení pro zlepšení kvality bydlení (například šetrnost k životnímu prostředí, estetičnost a trvanlivost) a omezit náklady na stavbu nebo životní cyklus. Také ve zvýšené míře nabízíme komplexní služby a řešení pro stavební společnosti.
  • Nedostatek zdrojů a změna klimatu: náš průmysl musí vytvořit udržitelné výrobní procesy a efektivní materiály, které nejsou náročné na zdroje a energie.