Skupina LafargeHolcim

 

Skupina LafargeHolcim

Jako nový lídr na trhu stavebních materiálů má LafargeHolcim zdroje nezbytné pro řešení úkolů stavebnictví budoucnosti. S místním zastoupením v 90 zemích, nejvíce inovativními řešeními v dodávkách cementu, betonu a kameniva, které plní potřeby našich zákazníků a závazky v oblasti ochrany zdraví, zajištění bezpečnosti a udržitelnosti, máme nejefektivnější obchodní model, nejvýkonnější provozní modely a týmy nejlepších profesionálů.

Klíčová fakta a čísla LafargeHolcim

 • 90 zemí
 • 115 000 zaměstnanců
 • CHF 32,6 miliard v prodejích
 • 386,5 miliónů tun kapacity po celém světě
 • Více než 2 500 závodů (včetně více než 1 600 betonáren, více než 600 kamenolomů, 180 cementáren a 70 mlecích stanic).
 • Naše řešení a služby: cement, beton a kamenivo pro následující průmysly: stavebnictví, infrastruktura, distribuce, petrochemický průmysl, dostupné bydlení a stavební systémy.
 • CEO: Eric Olsen
 • Založeno 2015 sloučením Lafarge a Holcim

LafargeHolcim: přednosti nového lídra

 

1. Jsme lokální všude

 • Vyvážené zastoupení v 90 zemích.
 • Vedoucí pozice v každém regionu, především na rozvíjejících se trzích.

 

 

2. Inovujeme pro naše zákazníky

Inovujeme pro naše zákazníky

 

 • Předpokládáme a plníme četné a stále se měnící potřeby zákazníků prostřednictvím řešení, která jsou založena na efektivitě, spolehlivosti a ceně. Máme kapacitu ke splnění aktuálních a budoucích požadavků, pro přípravu k inovaci, ke změně stávajících postupů a diskusím o stávajícím stavu.
 • Poskytujeme řešení a sektorové nabídky šité na míru jednotlivcům, profesionálům a koncovým uživatelům s požadavky na vysoce technické a udržitelné aplikace. Využiváme nejširšího pole řešení, produktů, služeb a speciálních nabídek.
 • Máme největší výzkumnou a vývojovou laboratoř na světě se sítí vývojových laboratoří v klíčových regionech.

3. Nastavujeme nové standardy v ochraně zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti

Standardy ochrany zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti

 

 • Inovativní a udržitelné produkty cementu, betonu a kameniva pomáhají zákazníkům zlepšit energetickou efektivitu jejich budov a zvýšit podíl recyklovaných materiálů.
 • Hledáme řešení pro dlouhodobé omezení emisí CO2 na tunu cementu vyrobeného našimi výrobními procesy (inovativními výrobními postupy, využíváním alternativních zdrojů energie, programů hospodaření s odpady, ochrany vodních zdrojů atd.).
 • Princip „nulového ohrožení lidí". Klademe důraz na ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti a na eliminaci nehod spojených se zameškaným časem našich zaměstnanců, dodavatelů a ostatních zúčastněných stran.

 

4. Přinášíme naši globální sílu na místní úroveň prostřednictvím jedinečného obchodního modelu

Jedinečný obchodní model

 

 • Nový přístup k investicím, který není tolik závislý na kapitálu. Díky naší celosvětové přítomnosti nepotřebujeme velké kapitálové akvizice; máme možnost investovat selektivně na trzích s největším potenciálem růstu.
 • Možnost rozšiřovat nejlepší postupy (konzistentnost, kvalita a inovace našich řešení výroby cementu, betonu a kameniva) ve velkém počtu zemí.
 • Významné množstevní úspory při nákupu (pytle, náhradní díly, chemikálie, pojištění atd.) a příznivá velikost pro hospodaření s odpady a využití alternativních paliv.

 

5. Zaručíme, aby lidé mohli přinést to nejlepší

Lidé

 

 • 115 000 zaměstnanců s jedinečnými příležitostmi v našem průmyslu.
 • Nejlepší profesionálové v našem sektoru, ve všech našich oblastech: výroba, vedení, podpůrné pozice atd.
 • Bezpečné, zdravé, pečující a zapojující pracovní prostředí otevřené rozmanitosti názorů, hodnot a zkušeností.
 • Silné hodnoty: integrita, dokonalost, důvěra a inovace.