Management

 

Vedení společnosti

Alexander Loimayr
předseda představenstva
Bc. Jan Mencl
člen představenstva pověřený řízením financí, účetnictví a daní
Miroslav Kratochvíl
člen představenstva pověřený řízením prodeje výrobků
Ing. Pavel Škoda, Ph. D.
člen představenstva pověřený řízením zásobování a logistiky
Ing. Patricie Winterová Martinovská
personální manažer
Ing. arch. Jiří Šrámek
marketingový manažer
Ing. Martin Kadlec
ředitel cementárny a výrobní ředitel