Sponzoring

 

Stejně tak jako je naše podnikání lokální, tak i dárcovské aktivity firmy směřujeme do rozvoje našeho regionu. Každý rok vynaložíme na podporu našeho okolí 2 mil Kč a s mnohými subjekty nás dnes pojí již dlouhodobé partnerství. Zaměřujeme se na náhradní rodinnou péči, revitalizaci vrcholu Milešovka a okolní obce. Jsme  v úzkém kontaktu nejen s Čížkovicemi, ale podporujeme dalších 7 obcí, které si díky nám mohou dovolit vybavení školek a hřišť či zpříjemnit svým obyvatelům život prostřednictvím kulturních akcí. Obce podporují zájmovou činnost svých občanů a mohou dar využít dle potřeby a vlastního uvážení. Dlouholeté partnerství nás pojí také s obecně prospěšnou společností Milešovka. Na revitalizaci objektů na vrcholu jsme od počátku spolupráce dali více jak 2 mil. Kč. Zapojujeme se také do podpory některých dalších společensko-kulturních akci v našem okolí.