Lafarge v České republice

 

Základní informace o firmě

Akciová společnost Lafarge Cement, která je součástí nadnárodní Skupiny LafargeHolcim, patří mezi hlavní výrobce cementu v České republice. Výrobkové portfolio tvoří portlandské cementy, portlandské struskové cementy, portlandské směsné cementy, maltovinové pojivo Multibat PLUS a vápenec pro odsíření. Technologie a zařízení Lafarge Cement, a.s. se přibližují mezinárodním kritériím BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie). V posledních deseti letech investovala cementárna do této oblasti řádově miliardu korun. Při navyšování produkce chce Lafarge Cement, a.s. zachovat vysoký podíl substituce fosilních paliv alternativními. Cílem společnosti je dodávat odběratelům kvalitní výrobky, dodržovat principy trvale udržitelného vývoje a zvyšovat spolehlivost zařízení na 98-99%.

Veškerá činnost Lafarge Cement, a.s. se řídí pěti principy:

  • bezpečnost práce a ochrana zdraví;
  • kvalita výrobků a péče o zákazníky;
  • ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost;
  • lidské zdroje;
  • finanční výsledky.

 

Základem péče o zákazníka je v Lafarge Cement, a.s. technická podpora a služby betonářské laboratoře. Ta získala v roce 2004 akreditaci k provádění zkoušek na betonu a kamenivu. O dva roky později byla laboratoř vybavena moderním zařízením pro testy odolnosti betonů vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám. Cementářská laboratoř byla během loňské zimní odstavky vybavena špičkovým RTG přístrojem „Xepos", který slouží k analýzám alternativních certifikovaných paliv.

 

Výroba cementu má v lokalitě obce Čížkovice více než  110 let trvající tradici. V roce 1991 vznikla z původního státního kombinátu akciová společnost Čížkovická cementárna a vápenice. Na počátku následujícího roku odkoupila část akcií společnost Lafarge Coppee (od roku 1995 jen Lafarge), která se postupně stala majoritním vlastníkem. V devadesátých letech prošla firma zásadní rekonstrukcí směřující k ekologickému zabezpečení provozu a zvýšení výrobní kapacity a provozní spolehlivosti. Šachtový výměník nahradil pětistupňový cyklónový výměník s kalcinačním kanálem, který zvýšil výkonnost a snížil celkové náklady cementárny. Dále byl postaven nový cementový mlýn Horomill zcela revoluční konstrukce. Ruční práci při pytlování cementu nahradila rotační balička s automatickým nasazováním pytlů. Investice do nové balící a paletizační linky ve výši 54 milionů umožnila Lafarge Cement, a.s. od dubna 2008 zvýšit kapacitu baleného cementu. Na paletizační lince se pytle skládají na jednotlivé palety, kde se balí do folií, což umožnilo jejich skladování ve venkovním prostředí.

 

V roce 2002 uvedla Lafarge Cement, a.s. do provozu samoobslužný nakládací systém, který umožňuje odběry volně loženého cementu 24 hodiny denně včetně sobot a nedělí. 

Od roku 2006 se Lafarge Cement, a.s. zaměřila na snižování hlukové zátěže. Náklady na protihlukové úpravy zařízení dosáhly už osmi milionů korun.

 

V červenci 2008 zahájila Lafarge Cement, a.s. zkušební provoz nejmodernějšího technologického zařízení, které slouží pro příjem směsi kapalných odpadů, jejího skladování, homogenizaci a čerpání pro spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece. 

 

Výrobní závod je situován v katastru obce Čížkovice, 4 km západně od Lovosic, zhruba 70 km na severozápad od Prahy a přibližně 30 km od německých hranic, v blízkosti Drážďan a Chemnitz. Kvalitní vápenec se nyní těží v historicky čtvrtém lomu vzdáleném 3 km od výrobního závodu. Vápencové ložisko Úpohlavy-Chotěšov má mocnost až 8 m. Lom je jámového typu, povrchová těžba probíhá v několika etážích, surovina je do cementárny dopravována pásovými dopravníky.