: Lafarge, building better cities http://www.lafarge.cz Lafarge, building better cities @: Lafarge, building better cities 2017 @: Lafarge, building better cities 2017 : Lafarge, building better cities /wps/themes/html/CommonFiles_cz/img/logo_lafarge_en_int.gif /wps/portal/cz : Lafarge, building better cities Strategie udržitelného rozvoje - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#634954037&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/d18af2804960ca418277af180fad3c4d/climate+change.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d18af2804960ca418277af180fad3c4d" alt="" /><br /><a href="/wps/portal/cz/6_1-Strategie-udrzitelneho-rozvoje"> Naše ambice</a> Thu, 06 Aug 2015 12:05:34 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#634954037&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2015-08-06T12:05:34Z Ambice 2020 - Efektivní</br>a šetrné využití</br>zdrojů - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#1936052236&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/e56602004c2c4332b099b9e56d4ab667/circular+economy.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e56602004c2c4332b099b9e56d4ab667" alt="" /><br /><a href="/wps/portal/cz/6_5-Zivotni-prostredi"> Naše ambice</a> Thu, 06 Aug 2015 10:39:04 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#1936052236&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2015-08-06T10:39:04Z Ambice 2020 - Vytváření udržitelného stavebnictví - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#2080389583&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/7674c1804c2c43a3b0d9b9e56d4ab667/building+sustainability.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7674c1804c2c43a3b0d9b9e56d4ab667" alt="" /><br /><a href="/wps/portal/cz/6_4-Ekonomika-Podpora-udrzitelneho-stavebnictvi"> Naše ambice</a> Thu, 06 Aug 2015 10:25:10 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#2080389583&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2015-08-06T10:25:10Z Ambice 2020 - Podpora</br>vytváření</br>komunit</brr> - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#878074463&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/b4e2db0049ebc91487888f65daa60bec/building+communities.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4e2db0049ebc91487888f65daa60bec" alt="" /><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/6_3-Spolecnost-Podpora-vytvareni-komunit"> Naše ambice</a> Thu, 06 Aug 2015 08:16:16 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/6-Trvale-udrzitelny-rozvoj#878074463&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2015-08-06T08:16:16Z Aktuality - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#192524155&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p>Akciov&aacute; společnost Lafarge Cement přistupuje&nbsp;k informovanosti zainteresovan&yacute;ch subjektů&nbsp;<strong>proaktivně</strong> a snaž&iacute; se pravidelně o sv&yacute;ch aktivit&aacute;ch, investic&iacute;ch, v&yacute;sledc&iacute;ch&nbsp;informovat prostřednictv&iacute;m tiskov&yacute;ch zpr&aacute;v. &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontakt:</strong></p> <p>Mgr. Milena Hucanov&aacute;</p> <p>tel.: 416 577 215</p> <p><strong>E-mail: </strong><a href="mailto:milena.hucanova@lafarge.com" target="" title=""><strong>milena.hucanova@lafargeholcim.com</strong></a></p><br /><a href="/wps/portal/cz/7_2-Aktuality"> Aktuality</a> Tue, 28 Jul 2015 10:25:58 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#192524155&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2015-07-28T10:25:58Z Principy různorodosti a začlenění - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#152421627&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p>Vyzn&aacute;v&aacute;me principy různorodosti a začleňov&aacute;n&iacute;. Objevte n&aacute;&scaron; klastr LCE z pohledu potenci&aacute;ln&iacute;ho zaměstnance.</p><br /><a href="/LCE_brozura_D_I.pdf"> LCE brožura "Principy různorodosti a začlenění"</a> Tue, 02 Sep 2014 11:12:12 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#152421627&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-09-02T11:12:12Z Lafarge Cement Journal - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#2014250980&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p>Časopis <strong>Lafarge Cement Journal </strong>je určen&yacute; nejen pro z&aacute;kazn&iacute;ky, obchodn&iacute; partnery, ale i&nbsp; pro odbornou veřejnost, &uacute;řady, &scaron;koly, neziskov&eacute; organizace a novin&aacute;ře. Zde si můžete přeč&iacute;st obsah nov&eacute;ho č&iacute;sla na&scaron;eho časopisu.</p><br /><a href="/wps/portal/cz/2_9_6-Casopis-Lafarge-Cement-JOURNAL"> Časopis Lafarge Cement JOURNAL</a> Wed, 06 Aug 2014 11:55:40 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#2014250980&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-08-06T11:55:40Z Jsme členem Francouzsko-české obchodní komory - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#412959190&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p><a href="http://www.ccft-fcok.cz/cz/" target="" title=""><img style="border:none;" src="http://www.ccft-fcok.cz/banner/jsem-clenem-cz.png" alt="" width="251" height="150" /></a></p> Wed, 06 Aug 2014 10:07:51 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#412959190&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-08-06T10:07:51Z Naše produkty a služby - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#857913110&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p><strong>Zjistěte podrobnosti o v&scaron;ech typech cementů,</strong> o Multibatu PLUS a o v&aacute;penci pro ods&iacute;řen&iacute;, kter&eacute; vyr&aacute;b&iacute;me podle certifikovan&eacute;ho syst&eacute;mu managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a syst&eacute;mu environment&aacute;ln&iacute;ho managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005&nbsp;v&nbsp;na&scaron;em z&aacute;vodě v&nbsp;Č&iacute;žkovic&iacute;ch. Informujte se o st&aacute;le se roz&scaron;iřuj&iacute;c&iacute;ch služb&aacute;ch na&scaron;&iacute; beton&aacute;řsk&eacute; laboratoře, o distribuci v&yacute;robků a technick&eacute; podpoře z&aacute;kazn&iacute;kům.&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/2_3-Produkty"> Naše výrobky</a> Wed, 06 Aug 2014 10:05:24 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/1-O_nas#857913110&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-08-06T10:05:24Z Vápence pro ochranu životního prostředí - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#1882892653&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/dc01c4804c2bdcc4a794bfe56d4ab667/70x60_DSL-product-2.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=dc01c4804c2bdcc4a794bfe56d4ab667" alt="" /><p>Nutnost eliminace negativn&iacute;ch dopadů lidsk&eacute; činnosti na životn&iacute; prostřed&iacute; otevřela v&yacute;znamn&yacute; trh s&nbsp;př&iacute;pravky pro snižov&aacute;n&iacute; emis&iacute; průmyslov&yacute;ch v&yacute;rob a energetick&yacute;ch procesů a současně i s materi&aacute;ly na likvidaci star&yacute;ch ekologick&yacute;ch z&aacute;těž&iacute;. Lafarge Cement, a.s. reagovala na tuto v&yacute;zvu trhu v&yacute;vojem a uveden&iacute;m na trh př&iacute;slu&scaron;n&yacute;ch v&yacute;robků.</p> <p>&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/2_3_6-Vapenec-pro-odsireni_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_cz/Site_cz/AllProductDataSheet/ProductDatasheet+Exemple_1245673754407/ProductDatasheet"> ENVICALC</a><br /><a href="/wps/portal/cz/2_3_6-Vapenec-pro-odsireni_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_cz/Site_cz/AllProductDataSheet/ProductDatasheet+Exemple_1404286019519/ProductDatasheet"> ENVICALC F</a> Wed, 02 Jul 2014 10:39:58 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#1882892653&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-07-02T10:39:58Z Multibat PLUS - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#938683925&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/15bbd6804c2bdc97a779bfe56d4ab667/70x60_Multibat-PLUS.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=15bbd6804c2bdc97a779bfe56d4ab667" alt="" /><p>Zv&yacute;&scaron;en&yacute; rozvoj stavebn&iacute;ch technologi&iacute;, kter&yacute; nastal v&nbsp;Česk&eacute; republice po roce 1990, otevřel&nbsp; trh stavebn&iacute;ch materi&aacute;lů nov&yacute;m v&yacute;robkům. Na z&aacute;kladě know-how Skupiny Lafarge a mnohalet&yacute;ch zahraničn&iacute;ch zku&scaron;enost&iacute; uvedla na&scaron;e společnost na trh maltovinov&eacute; pojivo <strong>Multibat PLUS,</strong> kter&eacute; nahrazuje dř&iacute;ve použ&iacute;van&eacute; druhy v&aacute;pna při staveni&scaron;tn&iacute; př&iacute;pravě malt pro om&iacute;t&aacute;n&iacute; a zděn&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/2_3_5-Multibat-PLUS"> Multibat PLUS</a> Wed, 26 Mar 2014 11:25:18 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#938683925&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-03-26T11:25:18Z Cementy - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#1245518714&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/991c45804f7e0a5ca042b465876d716f/70x60_dva-cementy.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=991c45804f7e0a5ca042b465876d716f" alt="" /><p><strong>Cementy</strong> pro obecn&eacute; použit&iacute; jsou nejdůležitěj&scaron;&iacute;mi produkty vyr&aacute;běn&eacute; společnost&iacute; Lafarge Cement, a.s.&nbsp; Vyr&aacute;běn&eacute; sortimenty splňuj&iacute; z&aacute;kladn&iacute; požadavky nař&iacute;zen&iacute; vl&aacute;dy č. 190/2002 Sb. konkretizovan&eacute; v&nbsp;harmonizovan&eacute; normě ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Č&aacute;st 1: Složen&iacute;, specifikace a krit&eacute;ria shody cementů pro obecn&eacute; použit&iacute;.</p> <p>&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/2_3_1-Cementy"> Cementy</a> Wed, 26 Feb 2014 13:36:03 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/2-Cement-a-dalsi-produkty#1245518714&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-02-26T13:36:03Z Člen PMF - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#969959841&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/00ac81004a7c86249909bd579e972080/190x146_clen_PMF.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=00ac81004a7c86249909bd579e972080" alt="" /><p>Lafarge Cement, a.s. patř&iacute; mezi členy People Management Fora (PMF).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><br /><a href="http://www.hrforum.cz"> HR forum</a><br /><a href="http://www.peoplemanagementforum.cz"> People Management Forum</a> Fri, 21 Feb 2014 12:56:14 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#969959841&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2014-02-21T12:56:14Z Publikace - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#406634463&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/4af2a7804c2c56c1be8abfe56d4ab667/70x60_PL010088.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4af2a7804c2c56c1be8abfe56d4ab667" alt="" /><p>V t&eacute;to sekci&nbsp;</p> <p>najdete&nbsp;aktu&aacute;ln&iacute;&nbsp;</p> <p>hospod&aacute;řsk&eacute; v&yacute;sledky Skupiny Lafarge, včetně divize Cement. Červnov&eacute; r&eacute;sum&eacute; doplňuj&iacute; n&aacute;zorn&eacute; grafy a fotografie.&nbsp;</p><br /><a href="/wps/portal/cz/7_3_2-Publikace"> Publikace</a> Fri, 14 Aug 2009 10:39:08 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#406634463&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2009-08-14T10:39:08Z Ke stažení - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#1891750163&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/d6026d804c2c55edbdb3bde56d4ab667/190x60-03uhlava.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d6026d804c2c55edbdb3bde56d4ab667" width="192" height="60" alt="" /><p>Zaj&iacute;maj&iacute; v&aacute;s stavby, kter&eacute; vyrostly z na&scaron;ich materi&aacute;lů, nebo sn&iacute;mky produktů a v&yacute;robn&iacute;ho z&aacute;vodu v Č&iacute;žkovic&iacute;ch? Na&scaron;e fotografie a videa jsou k dispozici zde, stač&iacute; si vybrat. Zalistujte si v kompletn&iacute;m archivu časopisu Lafarge Cement Journal.</p> Fri, 14 Aug 2009 10:29:50 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#1891750163&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2009-08-14T10:29:50Z Press kits - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#567769799&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p>Seznamte se s komplexn&iacute;mi &uacute;daji o&nbsp;Akciov&eacute; společnosti Lafarge Cement, najděte fakta s č&iacute;sla o&nbsp;na&scaron;ich činnostech, principech, z&aacute;vazc&iacute;ch a hodnot&aacute;ch.&nbsp;Zjistěte podrobnosti o soci&aacute;ln&iacute; zodpovědnosti firmy a sponzorsk&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</p><br /><a href="/wps/portal/cz/7_3_1-Press-kits"> Press kits</a> Fri, 14 Aug 2009 10:25:32 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/7-Tisk-a-media#567769799&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2009-08-14T10:25:32Z Profese v pohybu - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#115102276&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p>Poznejte v&iacute;ce o profes&iacute;ch v&nbsp;r&aacute;mci Skupiny, technologii, v&yacute;zkumu a v&yacute;voji, logistice, marketingu a komunikaci. Přečtěte si&nbsp;n&aacute;zory současn&yacute;ch zaměstnanců.</p><br /><a href="/wps/portal/cz/8_3-Profese-v-pohybu"> Profese v pohybu</a> Tue, 30 Sep 2008 10:39:40 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#115102276&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2008-09-30T10:39:40Z Spolupráce s architekty - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/5-Vyzkum-a-inovace#1490476544&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p dir="ltr">Jedn&iacute;m z charakteristick&yacute;ch rysů Skupiny Lafarge je otevřen&yacute; dialog s architekty. C&iacute;lem t&eacute;to dlouhodob&eacute; spolupr&aacute;ce jsou projekty, kter&eacute; se orientuj&iacute; nejen na použit&iacute; nov&yacute;ch materi&aacute;lů, ale tak&eacute; na ekologick&eacute; budovy a nov&eacute; stavebn&iacute; technologie.</p><br /><a href="/wps/portal/cz/5_6-Spoluprace-s-architekty"> Spolupráce s architekty</a> Tue, 30 Sep 2008 10:39:30 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/5-Vyzkum-a-inovace#1490476544&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2008-09-30T10:39:30Z Kariéra v Lafarge - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#856222802&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <p dir="ltr">Ve sv&yacute;ch řad&aacute;ch v&iacute;t&aacute;me kvalifikovan&eacute; a motivovan&eacute; pracovn&iacute;ky se schopnost&iacute; věnovat svůj talent ve prospěch firmy. Pozoruhodn&eacute; možnosti profesn&iacute;ho růstu v Lafarge Cement, a.s. podporuje mezin&aacute;rodn&iacute; charakter společnosti. Seznamte se voln&yacute;mi pozicemi v Akciov&eacute; společnosti Lafarge Cement.</p> <p>Zde naleznete voln&aacute; m&iacute;sta v Lafarge Cement, a.s.</p><br /><a href="/wps/portal/cz/8_5_1-Nabidka-zamestnani"> Nabídka zaměstnání</a> Tue, 30 Sep 2008 10:29:17 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#856222802&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2008-09-30T10:29:17Z Proč Lafarge? - http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#2107420372&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 <img src="http://www.lafarge.cz/wps/wcm/connect/0abef3004c2c6ace8a369be56d4ab667/190x188+jsme+tym_2.jpg?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0abef3004c2c6ace8a369be56d4ab667" alt="" /><p>Je mnoho důvodů, proč pracovat pro&nbsp;Lafarge: jsme na &scaron;pičce průmyslu v&yacute;roby stavebn&iacute;ch materi&aacute;lů, m&aacute;me mezin&aacute;rodn&iacute; zastoupen&iacute;, velk&eacute; možnosti mobility, syst&eacute;m pravideln&eacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;, atraktivn&iacute;&nbsp;mzdovou politiku, firemn&iacute; etick&yacute; kodex a soci&aacute;ln&iacute; zodpovědnost ....</p><br /><a href="/wps/portal/cz/8_2-Proc-pracovat-pro-Lafarge"> Proč pracovat pro Lafarge?</a> Tue, 30 Sep 2008 10:25:35 GMT http://get.xiti.com/url.xiti?www.lafarge.cz/wps/portal/cz/8-Lide-a-prace#2107420372&amp;amp;xts=398482&amp;xtor=RSS-2 2008-09-30T10:25:35Z