Práce pro Lafarge v České republice
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené
Kariérní postup

Kvalifikovaný a odpovědný pracovník má v Lafarge Cement, a.s. šanci na kariérní vzestup. Motorem společnosti jsou spokojení zaměstnanci, kteří svoje schopnosti plně využívají ve prospěch firmy. Proto je podpora osobnostního a profesního rozvoje v Lafarge Cement, a.s. základem personální politiky.

 

Kariérní postup jednotlivých zaměstnanců vychází ze systému hodnocení výkonnosti, který je v Lafarge Cement, a.s. standardizován. V rámci pravidelného ročního hodnocení je posuzováno splnění cílů období předchozího, plánování cílů pro období budoucí, dochází také k vyhodnocování a úpravám rozvojového plánu jedince. Ten pokrývá nejen vzdělávání, ale na klíčových pozicích i tzv. plánování nástupnictví.  Do systému hodnocení se zapojuje  vedoucí pracovník, kouč a personální oddělení, které nastavuje systém a hodnotící metody.

 

Příležitost a podpora

Lafarge Cement, a.s. nabízí svým zaměstnancům v rámci jejich rozvoje možnosti a poskytuje podpůrné prostředky, ale záleží hlavně na samotném pracovníkovi, jestli je bude schopen využít. Předem není žádná pozice nikomu zaručena. Pracovník musí vždy dokázat, že je dalšího postupu schopen a že k němu dozrál po všech stránkách. 

 

Mezinárodní možnosti

Pro mimořádně talentované, motivované a pracovité zaměstnance Lafarge Cement, a.s. dosahující v lokálních podmínkách vynikajících výsledků existuje i možnost kariérního postupu v mezinárodním měřítku. Jedná se o manažerské nebo expertní pozice. Individuální rozvojový plán pak zahrnuje cílovou pozici a nástroje, jak jí dosáhnout. Jedná se o dlouhodobý proces, v němž hraje hlavní roli píle, rozhodnost a zaměření na cíl samotného pracovníka.

 

  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Jsme tým!

Jsme fér tým. Ve svých řadách vítáme profesně zdatné, kreativní a mobilní kolegy, kteří jsou ochotni své schopnosti uplatnit ve prospěch společnosti.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.