Profese v pohybu
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené
Prezentace profesí

Lafarge nabízí bohaté profesní možnosti a různorodé pozice, jak v České republice tak v zahraničí.

 

FAQ 1 : Výzkum a vývoj

Ve zkratce

Strategický plán Excellence 2008 identifikuje inovace jako prioritu Skupiny. Úkolem vývojových a výzkumných středisek je přinášet inovativní, novátoské a průkopnické stavební materiály a technologie.  

 

Role a odpovědnosti

Výzkum a vývoj je nedílnou součástí strategie Skupiny Lafarge a hraje klíčovou úlohu při plnění našich budoucích potřeb. 

Skupina zajišťuje zdroje, které odpovídají jejím ambicím, a vyčleňuje každoročně na výzkum více než 170 miliónů Euro. Více než 1 300 pracovníků z nejrůznějších zemí - vědci, inženýři a techničtí pracovníci, kteří jsou experty ve svém oboru - spolupracují na vytvoření stavebních matriálů pro zítřek ve:

 • Výzkumném centru Lafarge v Isle d'Abeau ve Francii.
 • Více než 25 aplikačních a vývojových laboratořích po celém světě.
 • Technických centrech, propojených s našimi výrobními jednotkami (decentralizace).

 

Příklady pracovních pozic

 • Výzkumný inženýr
 • Hlavní projektový inženýr
 • Inženýr specialista

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Vysoce kvalifikovaný vědec v mineralogii, chemii hydratace, reologii nebo mikromechanice.
 • Pečlivý, zajímáte se o ostatní kultury a rád pracujete v týmu.

 

Kariérní postup

Po několika letech v pozici výzkumného inženýra, budete mít příležitost stát se manažerem projektu v oboru vývoje materiálů nebo manažerem kvality ve výrobní jednotce (výroba, vedení pracoviště, marketing, apod.).

 

Profesní zkušenost: Jesus, Španěl, výzkumný pracovník v Technologickém centru, Francie

„Výzkum a vývoj má ve Skupině stále důležitější roli. Našim cílem je přesvědčit výrobní jednotky, že jim výzkum může přinést více peněz. Výzkumné centrum Lafarge akumuluje špičkové vědce, kteří sdílejí své znalosti a jsou skutečnou hnací silou!

Spojení vysoce sofistikovaného technického prostředí a přátelské atmosféry mne ihned oslovilo."

 


FAQ 2 : Průmysl a technika

Ve zkratce

Při uplatnění v průmyslových závodech v technických pozicích navrhujete, zdokonalujte a vyrábíte a zároveň se blížíte technické a provozní dokonalosti.

 

Role a odpovědnosti

Navrhujte a vyvíjejte produkty a zdokonalujte procesy a zařízení. Cílem je zajistit, aby normy, termíny a rozpočty byly splněny.

 

Průmyslové operace

Týmy průmyslových operátorů využívají sofistikované nástroje a stále zdokonalované systémy, které jim pomáhají při rozhodování a při řízení výrobního procesu. Tyto týmy, které představují přibližně 50% pracovníků Skupiny, jsou odpovědné za spolehlivost výroby a zařízení.

Jejich úkolem je zajistit výrobu a současně zaručit respektování zakaznických požadavků s ohledem na kvalitu, termíny a náklady. Mají neustále na zřeteli bezpečnost zaměstnanců a ochranu životního prostředí.

Týmy musejí motivovat, zdokonalovat postupy a udržovat vedení. Na našich výrobních pracovištích je tato  odpovědnost dosažena zjednodušenou organizační strukturou a zaručením vysoké provozní nezávislosti.

 

Technická podpora

Týmy technické podpory hrají důležitou roli v komplexních plánech zaměřených na zlepšení průmyslového výkonu. Navrhují a implementují investiční projekty a zaručují přenos nejlepších postupů a znalostí ve všech technických oborech.

Naši techničtí experti přinášejí přidanou hodnotu výrobním jednotkám a zvyšují efektivitu prostřednictvím výměny informací a zkušeností.

 

Příklady pracovních pozic

 • Inženýr technologického procesu
 • Výrobní inženýr
 • Inženýr údržby
 • Inženýr kvality
 • Pracovník BOZP
 • Inženýr lomu
 • Geolog

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Inženýr se specifickými znalostmi materiálů, geologie, mechaniky nebo elektroniky.
 • Pečlivý a metodický.
 • Zanícený do průmyslového oboru, výroby a strategických aspektů komplexních projektů.
 • Máte zájem o práci v zahraničí.

 

Kariérní postup

Po praxi ve výrobě můžete přebírat další odpovědnosti v jednom z našich technických center, ostatních výzkumných a vývojových profesích, nákupu, prodeji či lidských zdrojů!

 

Pracnovní zkušenost: Richard, Angličan, vedoucí lomu, Lafarge kamenivo, U.K.

"Jsem vedoucí závodu Thrislington Works v severovýchodní Anglii, Lafarge kamenivo. Dále jsem odpovědný za distribuční centrum v blízkosti Newcastle. Neustále rozvíjíme odbornost s ohledem na hlavní faktory, jako je výkon, kvalita, bezpečnost a životní prostředí. Mezi moje provozní priority patří spolupráce s nejrůznějšími mezinárodními subjekty.

Skupina Lafarge je velmi různorodou společností, kde je sdílení znalostí a nejlepších postupů silně podporováno."

 


FAQ 3 : Prodej a marketing

Ve zkratce

Pracovníci prodeje a marketingu predigují potřeby, vytvářejí vztahy a jsou pozorní k požadavkům klientů. Jinými slovy: zákazníka mají v samotném centru své pozornosti.

 

Role a odpovědnosti

Marketing

Naše marketingové týmy pracují ve výzkumu a vývoji, výrobě a prodeji na vývoji produktů a služeb, které splňují potřeby našich zákazníků.

Jsou odpovědni za identifikování a předvídání potřeb a chování zákazníků, ovlivňují směr investic Lafarge na základě segmentace trhu s vysokým potenciálem růstu. Vývojejí efektivní prodejní nástroje.

Prodeje

Naše týmy prodeje přinášejí významný příspěvek růstu a rozvoji Skupiny. Jejich role spočívá ve správě portfolia klientů, kapitalizace zdrojů Skupiny a posílení podílu na trhu.

 

Příklady pozic

 • Manažer prodeje
 • Regionální manažer
 • Prodejce/manažer oblasti
 • Produktový manažer
 • Marketingový manažer

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent obchodní nebo technické školy (další vzdělání v oboru marketingu výhodou).
 • Bez obtíží poskytujete rady a komunikujete.
 • Společenský a umíte dobře jednat s lidmi.

 

Kariérní postup

Prodejce může postupovat do marketingu nebo převzít odpovědnost za menší výrobní jednotku. Zaměstnanci marketingu mohou zvážit post prodejce v jejich rodné zemi nebo v zahraničí.

 


FAQ 4 : Finance a řízení

Ve zkratce

Finanční management podporuje růst a sleduje náklady v rámci koherentní finanční sítě.

 

Role a odpovědnosti

Akcie Lafarge se obchodují na několika burzách, včetně Paříže, Londýna a Frankfurtu. Skupina silně roste a finanční management je věc strategické důležitosti.

Týmy mající na starosti finance a řízení pracují v mnoha oblastech na integraci nových akvizic a standardizaci metodologických postupů řízení financí a toku peněz, účetnictví, konsolidaci, danění, právních otázkách a pojištění.

Jejich cílem je optimalizovat plánovací cyklus a administrativu výrobní jednotky s ohledem na místní právní regule. Řídí činnost jednotky, prezentují finanční výsledky a monitorují náklady.

 

Příklady pozic

 • Kontroler
 • Pokladník
 • Finanční a administrativní manažer
 • Konsolidační analytik
 • Daňový specialista
 • Právní poradce

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent obchodní školy se zaměřením na finanční management.
 • Pečlivý a přítel čísel.
 • Snadno navazujete přátelství a cítíte se dobře ve finanční komunitě. 

 

Kariérní postup

Se dvěma nebo třemi roky zkušeností budete mít možnost převzít nové odpovědnosti na pozicích vyžadující speciální znalosti (daně, komplexní finanční inženýrství) nebo úkoly při plánování strategického a obchodního rozvoje.

 

Reference: Irina, Ruska, finanční kontroler, Beton a kamenivo, Paříž, Francie

"Jako finanční kontroler navrhuji, koordinuji a připravuji měsíční hlášení o projektech nebo předpokladech rozpočtů. Kromě provádění občasných studií jsem odpovědná za finanční řízení některých výrobních jednotek (Itálie, Maroko, Réunion a Antily), údržbu databází a rozvoj aplikací.

Vzhledem k tomu, že je Lafarge decentralizovaná společnost, mám možnost pracovat s kolegy z nejrůznějších finančních profesí."

 


FAQ 5 : Nákup a logistika

Ve zkratce

Vytvořit náskok před konkurencí optimalizováním cen.

 

Role a odpovědnosti

Nákup a logistika se nachází v centru mnoha činností. Tyto týmy pracují na optimalizaci cen pro každou skupiny produktů a služeb. Jejich práce zahrnuje organizaci nákupů nebo prodejů produktů v souladu se strategií Skupiny. Monitorují stav zásob, zajišťují dopravu produktů se zřetelem na efektivitu vynaložených nákladů a času.

Týmy jsou odpovědné za rozpočty, které mohou překročit 100 miliónů Eur. Jsou zapojeny do projektů od samého počátku a mají dokonalý přehled nad jednotlivými operacemi.

 

Příklady pozic

 • Manažer nákupu
 • Hlavní nákupčí
 • Koordinátor logistiky
 • Koordinátor zásobovacího řetězce

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent technické nebo obchodní školy s dalším vzděláním v oboru nákupu, logistiky nebo zásobovacího řetězce.
 • Schopen vyjednávat a uzavírat silné pracovní vztahy.

 

Kariérní postup

Po práci v oblasti nákupu nebo logistice můžete aplikovat svoje znalosti na průmyslovém pracovišti v rámci vedení závodu nebo v marketingu a prodejích.

 


FAQ 6 : Audit Skupiny

Ve zkratce

Hodnotí rizika, výkony a poskytuje rady výrobním jednotkám.

 

Role a odpovědnosti

Týmy provádějí audit výrobních jednotek a procesů, aby bylo možné určit úroveň rizika a efektivitu řídících procesů. Dále také hodnotí výkon operací ve všech oblastech (prodeje, nákupy, logistika, finance apod.).

Auditoské týmy dělají více, než jen tradiční „audity". Hrají významnou roli při rozhodování managementu a radí výrobním jednotkám, jak se zlepšit a dále růst.

 

Příklady pozic

 • Auditor
 • Manažer
 • Vedoucí

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent technické nebo obchodní školy nebo máte titul MBA.
 • Zkušený zaměstnanec auditorské nebo konzultační firmy.
 • Schopen vytvářet pevné vztahy a máte rozvinuté komunikační schopnosti.

 

Kariérní postup:

Po třech letech působení v oddělení auditů Skupiny můžete převzít nejrůznější úkoly v rámci Skupiny: vedoucí projektů, prodej a marketing, strategie a obchodní vývoj, finance a řízení...

 


FAQ 7 : Strategie a obchodní rozvoj

Ve zkratce

Určuje priority Skupiny, rozvíjí projekty, podporuje, plánuje, analyzuje.

 

Role a odpovědnosti

Tyto týmy provádějí makroekonomické analýzy na základě jasně definovaných parametrů, realizují studie jednotlivých zemí, průzkumy trhů a hodnotí konkurenci a identifikují strategické možnosti. Pracují na klíčových strategických projektech a hrají významnou roli v rozhodování o akvizicích, provádějí finanční analýzy. 

 

Příklady pozic

 • Manažer pro strategie
 • Manažer obchodního rozvoje
 • Manažer projektů

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent strojní nebo obchodní školy nebo máte titul MBA.
 • Vyznáte se ve strategickém plánování.
 • Máte kvalitní komunikační schopnosti a umíte pracovat s lidmi.

 

Kariérní postup

S růstem zkušeností můžete přebrat větší odpovědnost ve stejné profesní oblasti nebo operační úlohu v marketingu, financích nebo výrobě. Další možností je práce v zahraničí, kde se připravujete na pozice ve vrcholovém managementu. 

 


FAQ 8 : IT a e-řešení

Ve zkratce

Budete ve středu nových informačních technologií.

 

Role a odpovědnosti

Informační systémy

IT skupiny vyvíjejí, integrují a aktualizují stále komplikovanější informační systémy, které mezinárodní skupina jako je Lafarge nezbytně potřebuje. Například implementují sdílené nástroje, jako je ERP, informační systémy závodu a webové stránky.

e-řešení

Týmy využívají nejnovější technologie pro zlepšení pracovních metod a modernizaci nástrojů v oblastech jako jsou vztahy se zákazníky, nákup a nábor.

 

Příklady pozic

 • IT projektový manažer
 • Manažer řízení znalostí
 • Koordinátor e-business
 • Webmaster

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Kvalifikovaný IT specialista.
 • Máte zájem o nové technologie a službu zákazníkům.
 • Máte zájem o práci na inovativních pilotních projektech jako součást týmu.

 

Další postup

Po několika letech se můžete přesunout na pozici v prodejích a marketingu.

 

Reference: Sylvie, Francouzska, IT projekt manažer, divize kamenivo, Francie

"Analyzuji potřeby budoucích uživatelů, abych mohla vyvinout, implementovat a aktualizovat software pro řízení. Jsem zapojena do důležitých integrovaných IT projektů pro řízení prodejů. Jednou z hlavních výhod práce pro Lafarge je možnost zapojení do malých úzce spolupracujících týmů. To podporuje těsné pracovní vztahy. Manažeři jsou přístupní a atmosféra je konstruktivní a motivující."

 


FAQ 9 : Lidské zdroje a komunikace

Ve zkratce

Nasloucháte lidem a organizacím, vyhledáváte zaměstnance, komunikujete, pečujete o profesní růst pracovníků, podporujete loajalitu.

 

Role a odpovědnosti

Lidské zdroje

Naše týmy lidských zdrojů předpovídají a podporují změny uvnitř Skupiny. Kromě každodenního řízení zaměstnanců se týmy neustále snaží zlepšit výkon Skupiny náborem nových pracovníků, podporou interní mobility a rozvojem znalostí zaměstnanců prostřednictvím školení.

Komunikace

V globáním prostoru pracují naše komunikační týmy na mezinárodní úrovni na zlepšování firemního obrazu Skupiny Lafarge. Týmy personalistů podporují rozvoj profesních skupin i jednotlivců a soudržnost Skupiny.

 

Příklady pozic

 • Manažer rozvoje lidských zdrojů
 • Manažer lidských zdrojů
 • Kariérní poradce
 • Manažer komunikace
 • Vedoucí oddělení spolupráce s tiskem

 

Připojte se k nám, pokud jste:

 • Absolvent humanitních studií (žurnalistika, politické vědy, apod.) obchodní školy nebo univerzity.
 • Osoba, která je otevřená multikulturnímu prostředí.
 • Umíte plynně anglicky.

 

Profesní postup

Můžete dále postupovat napříč výrobní jednotkou nebo do zahraničí.

 

Reference: Jean-Valéry, Francouz, divize Sádrovec, Francie

„Jsem specialista na pracovní právo s dalším školením pro lidské zdroje. Pracuji v personálním oddělení na sociálních vztazích a mám na starosti některé studie, jako například projekt na vývoj systému klasifikace zaměstnanců Skupiny. Dále jsem poradce výrobních jednotek s ohledem na sociální legislativu.

Personální oddělení Lafarge plní obtížný úkol, kdy se snaží sladit sociální rozvoj a ekonomickou efektivitu v  globálním a různorodém prostředí. Různorodost činí moji profesi tak užitečnou."

 


 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Jsme tým!

Jsme fér tým. Ve svých řadách vítáme profesně zdatné, kreativní a mobilní kolegy, kteří jsou ochotni své schopnosti uplatnit ve prospěch společnosti.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.