Boj proti změně klimatu
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Emisní monitoring

Kontinuální měření emisí

Sledování koncentrací vypouštěných emisí probíhá podle Nařízení vlády 354/2002 Sb. Emisní limity jsou dodrženy, jestliže žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty emisních limitů. Hodnoty jsou měřeny od půlnoci do další půlnoci a na této stránce se zobrazí vždy několik minut po poslední půlnoci. Kromě poslední průměrné denní hodnoty vám pro srovnání nabízíme hodnoty ze dvou předcházejících dnů (Den -1, Den -2).

Pokud se místo hodnoty objeví *, znamená to, že data nejsou k dispozici z důvodu odstavení zařízení nebo údržby systému.

TZL NOx SO2 TOC
Limit 20 450 400 50 mg/Nm3
24.09.2017 17,9 410,1 379,9 17,9 mg/Nm3
Den -1 * 428,4 336,8 16,9 mg/Nm3
Den -2 * 430,1 354,7 16,6 mg/Nm3

Klouzavý průměr emisí TZL

U emisí TZL (prachu) navíc uvádíme klouzavý průměr za posledních 24 hodin. Aktualizace probíhá každých 15 minut. Hodnota klouzavého průměru není směrodatná z hlediska posouzení dodržení emisního limitu, ale vypovídá o momentálním vývoji. Pokud se místo hodnoty objeví *, znamená to, že data nejsou k dispozici z důvodu odstavení zařízení nebo údržby systému.

24-hodinový klouzavý průměr
platný k Hodnota Limit Jednotky
19.09.2017 08:30:39 22,7 20 mg/Nm3
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Partnerství s WWF International

WWF International a společnost Lafarge se dohodly na ukončení spolupráce. Za třináct let partnerství spolu řešily otázky klimatických změn, zachování biodiverzity, udržitelné výstavby nebo šetření vodou. S efektivní podporou WWF se Lafarge podařilo sestavit srozumitelný a rozsáhlý program udržitelného rozvoje přispívající k lepší výstavbě. Nadále se oba subjekty shodují v principech vedoucích k obnovitelné budoucnosti a budou pokračovat v boji proti změně klimatu ve svých příslušných silných oblastech. Cíle, kterých Lafarge v oblasti ochrany životního prostředí již dosáhl, naleznete právě v sekci Trvale udržitelný rozvoj. Mnoho dalších konkrétních závazků vzešlo z dlouholeté spolupráce s WWF international a jsou zpracovány v dokumentu Ambice udržitelnosti 2020.

 

Celá tisková zpráva:

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.