Pokud jde o Lafarge, udržitelný rozvoj pozitivně přispívá společnosti a přírodě. V této sekci naleznete cíle, které jsme si stanovili a které jsou součástí našich Ambicí 2020; programy, kterými chceme těchto cílů dosáhnout; a pokrok, který jsme udělali.

 

Ambice 2020 - Podpora
vytváření
komunit

 

 

Strategie udržitelného rozvoje

Ambice 2020 - Vytváření udržitelného stavebnictví

Ambice 2020 - Efektivní
a šetrné využití
zdrojů

  • Oblíbené
  • R.S.S.

Partnerství s WWF International

WWF International a společnost Lafarge se dohodly na ukončení spolupráce. Za třináct let partnerství spolu řešily otázky klimatických změn, zachování biodiverzity, udržitelné výstavby nebo šetření vodou. S efektivní podporou WWF se Lafarge podařilo sestavit srozumitelný a rozsáhlý program udržitelného rozvoje přispívající k lepší výstavbě. Nadále se oba subjekty shodují v principech vedoucích k obnovitelné budoucnosti a budou pokračovat v boji proti změně klimatu ve svých příslušných silných oblastech. Cíle, kterých Lafarge v oblasti ochrany životního prostředí již dosáhl, naleznete právě v sekci Trvale udržitelný rozvoj. Mnoho dalších konkrétních závazků vzešlo z dlouholeté spolupráce s WWF international a jsou zpracovány v dokumentu Ambice udržitelnosti 2020.

 

Celá tisková zpráva:

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.