Skupina Lafarge je lídrem světového trhu stavebních materiálů především díky své orientaci na výzkum a inovace produktů.  V roce 2008 z celkových prodejů Skupiny připadlo 5% na inovované výrobky, které byly vyvinuty v posledních pěti letech. 

Highlights

Skupina Lafarge se spojila s architektem Jacquesem Ferrierem, aby společně vytvořili koncept zeleného mrakodrapu s názvem Hypergreen. Zelený „hyperdům", který lze zakomponovat do stávajících aglomerací, svými parametry odpovídá zásadám trvale udržitelného rozvoje.

Výzkumná centra

Centrální výzkumné pracoviště Skupiny Lafarge disponuje týmem 200 specialistů, kteří mají k dispozici špičkové zařízení. Decentralizovaná síť technických center Skupiny je zaměřená na adaptaci produktů pro lokální trhy.

Spolupráce s architekty

Jedním z charakteristických rysů Skupiny Lafarge je otevřený dialog s architekty. Cílem této dlouhodobé spolupráce jsou projekty, které se orientují nejen na použití nových materiálů, ale také na ekologické budovy a nové stavební technologie.

  • Oblíbené
  • R.S.S.

Inovované materiály z laboratoří Lafarge

Výzkumu a inovacím věnuje Skupina Lafarge enormní úsilí. Inovované produkty odpovídají na potřeby zákazníků a díky svým revolučním vlastnostem udávají tón světovému trhu stavebních materiálů.

Divize Beton a Kamenivo tak mohou svým zákazníkům nabídnout inovované produkty jako např. Agilia®, Chronolia™, Ductal®, Artevia®, Extensia™.

Více o vlastnostech těchto materiálů v podsekci:

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.