Průmyslová ekologie
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Vývoj používání paliv v cementárně v Čížkovicích

Historický vývoj paliv

Podmínky provozu cementárny jsou zpracované v tzv. integrovaném povolení. Zde jsou přesně určeny kategorie, parametry, složení i dávkování paliv. V případě nového typu paliva je nutné provést spalovací zkoušku, při které se měří látky dle podmínek IP.

 

 • 80. léta: celé pneumatiky - starý výměník; v roce 2010 bylo pálení celých pneumatik zcela zastaveno
 • 90. léta: hlavní palivo - mazut
 • 1997: celé pneumatiky - nový výměník; v roce 2010 bylo pálení celých pneumatik zcela zastaveno
 • 1999: odpadní oleje
 • 2000: uhlí
 • 2001: lipix („tuk" z potravinářského průmyslu), pevný předupravený odpad - TAP
 • 2002: změna hlavního paliva - multiprach; lehký olej, masokostní moučka
 • 2004: drcené pneumatiky, sludge
 • 2006: ředidla, glycerin
 • 2009: hnědouhelný generátorový dehet
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Betonové sochy

Rustam Ismagilov: Úlomky permské doby

Akciová společnost Lafarge Cement podporuje umělecké aktivity.

Pro sochařské sympozium Betonové sochy, které společně vyhlásily Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin a Umělecké sdružení Nový Dvůr, věnovala více než 5,6 tun portlandského cementu.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.