První závod zaměřený na výrobu anorganických pojiv byl v lokalitě Čížkovic založen v roce 1898. Důvodem pro výběr lokality byl dostatek suroviny vhodné pro výrobu portlandského cementu a vápna. V produktovém portfoliu akciové společnosti Lafarge Cement se snoubí více než 110tiletá historie cementářských zkušeností s nejmodernějšími trendy a poznatky uplatňovanými ve vývoji produktů, výrobě a zkušebnictví.

 

Při vývoji, výrobě i uvádění na trh našich výrobků je striktně dodržován zavedený systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Kvalita vyráběných cementů a maltovinového pojiva Multibat PLUS podléhá sledování autorizované osoby č. 204 TZÚS Praha, pobočka Teplice.

Cementy

Cementy pro obecné použití jsou nejdůležitějšími produkty vyráběné společností Lafarge Cement, a.s.  Vyráběné sortimenty splňují základní požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v harmonizované normě ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.

 

Multibat PLUS

Zvýšený rozvoj stavebních technologií, který nastal v České republice po roce 1990, otevřel  trh stavebních materiálů novým výrobkům. Na základě know-how Skupiny Lafarge a mnohaletých zahraničních zkušeností uvedla naše společnost na trh maltovinové pojivo Multibat PLUS, které nahrazuje dříve používané druhy vápna při staveništní přípravě malt pro omítání a zdění.

 

Vápence pro ochranu životního prostředí

Nutnost eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí otevřela významný trh s přípravky pro snižování emisí průmyslových výrob a energetických procesů a současně i s materiály na likvidaci starých ekologických zátěží. Lafarge Cement, a.s. reagovala na tuto výzvu trhu vývojem a uvedením na trh příslušných výrobků.

 

  • Oblíbené
  • R.S.S.

Betonové sochy

Rustam Ismagilov: Úlomky permské doby

Akciová společnost Lafarge Cement podporuje umělecké aktivity.

Pro sochařské sympozium Betonové sochy, které společně vyhlásily Svaz výrobců cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin a Umělecké sdružení Nový Dvůr, věnovala více než 5,6 tun portlandského cementu.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.