• Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené
Management

Dr. Ing. Jan Votava

předseda představenstva

Alexander Loimayr

zástupce pro Českou republiku

Miroslav Kratochvíl

člen představenstva
pověřený řízením prodeje výrobků

Bc. Jan Mencl

člen představenstva
pověřený řízením financí, účetnictví a daní

Ing. Pavel Škoda, Ph. D.

člen představenstva
pověřený řízením zásobování a logistiky

Christopher Ehrenberg

ředitel cementárny

Ing. arch. Jiří Šrámek

marketingový manažer

  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Naše nejvyšší hodnota: lidský život a zdraví

Lidský život a zdraví je to nejcennější co máme, proto bezpečnost práce a ochrana zdraví je naše priorita č. 1.

Staráme se o bezpečnost vlastních zaměstnanců, dodavatelských firem i návštěvníků. Trváme na dodržování bezpečnostních pravidel a snižování rizik úrazů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.