Vize a hodnoty
 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené
Sociální zodpovědnost

Kdekoliv je Skupina přítomná, spolupracuje s místními komunitami a společnostmi na implementaci akčních programů pro ekonomický a sociální rozvoj, ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

Cílem je vyměnit si názory a znalosti a implementovat praktická řešení, která odpovídají místním potřebám.

Komplexní přístup

Zapojení do místního rozvoje

LafargeHolcim operuje v 90 zemích na celém světě. Ve všech těchto zemích Skupina pomáhá zlepšit kvalitu života místních komunit:

 • pozitivním působením na jejich životní prostředí,
 • přispěním k místnímu ekonomickému rozvoji,
 • pomoci v ochraně jejich zdraví a obraně jejich práv.

 

Naslouchání, chápání a plnění očekávání

LafargeHolcim upravuje své akční programy potřebám místní populace. Skupina se zapojuje do neustálého dialogu se všemi akcionáři, aby:

 • vysvětlila svoje podnikání a jeho cíle,
 • udržovala se v kontaktu s měnícími se potřebami a zajištěním vhodných řešení,
 • přesvědčení populace o nutnosti přijetí principu udržitelného rozvoje.

 

Vzdělávací program pro dospělé v komunitním domě postaveném


Vzdělávací program pro dospělé v komunitním
domě postaveném Lafarge, Ekvádor

 • Pošli
 • Vytiskni
 • Oblíbené

Naše nejvyšší hodnota: lidský život a zdraví

Lidský život a zdraví je to nejcennější co máme, proto bezpečnost práce a ochrana zdraví je naše priorita č. 1.

Staráme se o bezpečnost vlastních zaměstnanců, dodavatelských firem i návštěvníků. Trváme na dodržování bezpečnostních pravidel a snižování rizik úrazů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.